Liity jäseneksi

Pappisliiton puheenjohtajalta: Työnantaja – arvosta työnhakijoitasi

Janne Keränen, Pappisliiton puheenjohtaja

janne.keranen@gmail.com

”Rekrytointien hyvä hoitaminen on yksi työnantajan tärkeimpiä tehtäviä. Hyvin hoidettu rekrytointi takaa, että työnantaja saa parhaan tarjolla olevan työntekijän kuhunkin tehtävään. Epäoikeudenmukaisiksi koetut rekryprosessit aiheuttavat harmia, turhautumista, katkeruutta, prosessien venymistä ja lisäävät kirkon ammattilaisten hakeutumista muille aloille.”

Näin todetaan AKI-liittojen tuella ylläpidetyllä rekrypalaute.fi-sivustolla. Sivustolle kootaan palautetta työnhakijoiden kokemuksista evankelis-luterilaisen kirkon eri työpaikoilta. Kun työnhakuun liittyvät kokemukset saadaan näkyville, voidaan parantaa työnhakijoiden oikeuksien ja kohtuullisten odotusten toteutumista.

Työn hakeminen vaatii paljon. Hakija ryhtyy hakuprosessiin monin toivein ja joutuu pohtimaan sekä omaa että mahdollisen perheensä elämäntilannetta. Työhakemusten laatiminen ja niissä esitettyihin kysymyksiin vastaaminen vievät aikaa ja vaivaa. Silti suurin osa hakijoista jää valitsematta. Yleensä vain yksi valitaan.

Työnantajien olisi syytä muistaa tämä ja hoitaa rekrytoinnit hakijoita arvostaen. Rekrytointi onnistuu, jos työhön löytyy pätevä työntekijä. Rekrytointiprosessi on kuitenkin epäonnistunut, jos valitsematta jääneet kokivat tulleensa kohdelluksi alentavasti tai epäreilusti.

Yksi puute olisi helppo korjata. Hakukokemuksista puhuttaessa kuulee varsin usein, että hakijat on jätetty epätietoisiksi siitä, miten prosessi etenee. Kaikille rekrytoinnissa mukana oleville hakijoille kannattaisi viestiä ainakin tästä asiasta.

Työnantajat ottavat yllättävän usein yhteyttä vain haastateltavaksi kutsuttaviin hakijoihin. Tämä on hölmöä. Jokainen hakija ymmärtää kyllä itsekin ennen pitkää, että jos mitään ei kuulu, valinta ei ole kohdistumassa häneen. Hiljaisuus on kuitenkin tylyin mahdollinen tapa kertoa tämä. Hiippakunnissa kannattaisi siksi sopia seurakunnan ja tuomiokapitulin selkeä työnjako siitä, miten hakijoihin pidetään yhteyttä.

Tärkeintä ja ratkaisevinta kuitenkin on, että valintapäätökset tehdään oikeudenmukaisesti. Tätä ei mikään viestintä korvaa. Rekrytoinneissa tulee todella noudattaa asiaankuuluvaa lainsäädäntöä, toimia hallinnollisesti oikein ja avoimesti ja perustella päätökset reilusti, selkeästi, läpinäkyvästi ja johdonmukaisesti. Epäreilut rekrytoinnit syövät luottamusta ja synnyttävät katkeruutta.

Näyttää ilmeiseltä, että erityisesti luottamushenkilöiden rekrytointiosaamisessa on valtakunnallisesti suurta vaihtelua. Tätä osaamista tulisi kokonaiskirkon tasolla systemaattisesti kehittää. Tämä edellyttää kirkolta rakenteellisia ratkaisuja.

Voit antaa palautetta työnhakukokemuksistasi: rekrypalaute.fi