Liity jäseneksi

Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton valtuuston vaali 2022

Perusliittojen valtuustojen vaalien ehdokasasettelu päättyi lokakuun lopussa.

Liittojen hallitukset hyväksyivät marraskuussa ehdokaslistat niissä vaalipiireissä, joista ehdokkaita oli tullut enemmän kuin oli valtuustopaikkoja sekä sopuvaalin niissä vaalipiireissä, joissa ehdokkaita oli enintään sen verran kuin valtuustopaikkoja.

Joissakin vaalipiireissä ehdokkaita ja varsinkin varajäseniä jäi puuttumaan, ja näissä järjestettiin ehdokashaku täydennysvaaliin.

Pappisliiton vaalissa ehdokkaita ilmoittautui kaikista muista vaalipiireistä paitsi maisteri- ja kandidaattijäsenten sekä Åbo Akademin opiskelijoiden vaalipiireistä. Pappisliiton hallitus hyväksyi sopuvaalin Lapuan hiippakunnan ehdokkaiden osalta, samoin Tampereen ja Espoon hiippakunnassa toisen valtuustopaikan osalta sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston ehdokkaiden osalta. Tampereen ja Espoon hiippakunnassa järjestetään täydennysvaali toisen valtuustopaikan ja varajäsenten osalta. Samoin Helsingin hiippakunnasta jäi puuttumaan varaehdokkaita, joita etsitään täydennysvaalilla.

Kanttori-urkuriliitossa hyväksyttiin sopuvaali Turun, Mikkelin, Kuopion, Helsingin ja Espoon hiippakuntien osalta. Näissä järjestetään kuitenkin täydennysvaali varavaltuutetun paikasta. Lapuan hiippakunnassa sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden (Novia ja OAMK) kohdalla järjestetään täydennysvaali varsinaisen valtuutetun ja varavaltuutetun paikoista. Oulun, Tampereen ja Porvoon hiippakuntien sekä Taideyliopiston kohdalla SKULn hallitus vahvisti ehdokaslistat, ja ainakin näiden vaalipiirien osalta käydään sähköinen äänestys tammi-helmikuun taitteessa.

Äänestys tapahtuu sähköisesti 24.1.-7.2.22 välisenä aikana. Äänestyksestä lähetään tammikuussa sähköpostilla tarkemmat ohjeet ja äänestyslinkki.

Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Jokainen äänioikeutettu jäsen saa vaalissa äänestää enintään yhtä monta ehdokasta kuin vaalipiiristä valitaan valtuutettuja. Valituksi tulevat ne, jotka ovat saaneet vaalipiirissä eniten ääniä. Varajäsenet kutsutaan vaalipiiristä siinä järjestyksessä, kuin ääniä on annettu.