Liity jäseneksi

Pappisliiton apurahat 2022, yhteensä 12 000 euroa

Pappisliiton apurahat julkistettiin Papiston päivillä Seinäjoella

Tieteellinen apuraha 6000 euroa: Tarpeenniemi Miikka, seurakuntapastori, Jyväskylä

Apuraha väitöstutkimukseen “Pedagogical Competence in Finnish Evangelical Lutheran Parish Priests’ Work from 1980 to 2020”.

Tutkimuksen aihe nousee papin työn arjesta ja työelämän tilanteesta nykypäivänä: miten pappien perus- ja täydennyskoulutusta tulee kehittää, jotta pappien valmiudet ja osaaminen vastaavat tulevaisuuden työelämän ja ammattien vaatimuksia. Tutkimuksen näkökulmissa nousee esiin pedagogisen osaamisen vaatimus.

Käytännöllinen apuraha 3000 euroa: Aho Anne, seurakuntapastori, Järvenpää

Sovitteluavain – Restoratiiviseen sovitteluun perustuva opas työyhteisöjen käyttöön kirkon toimialalla. Tarkoituksena on kirjoittaa käytännönläheinen opas vaikeiden konfliktilanteiden purkamiseen ja käsittelyyn seurakunnille sekä muille kirkon sektorin toimijoille. Opas toimii myös ennaltaehkäisevänä apuvälineenä vaikeiden ristiriitojen käsittelyssä. Sen sisältö soveltuu myös käytännönläheisen sovittelukoulutuksen toteuttamiseen.

Käytännöllinen apuraha 3000 euroa: Uutela Katri, seurakuntapastori, Helsinki

Tutkimus Walk-in-terapiasta, jossa kuvataan, analysoidaan ja arvioidaan Walk-in-terapiaa seurakuntatyön kokonaisuudesta käsin, työn sisällöstä käsin sekä osana nuorten mielenterveyspalveluja. Selvitetään Walk-in-terapiassa käytettävä terapiamenetelmä ja Walk-in-terapian näkyminen nuorisopsykiatrian tilastoissa.  Selvitys on tarkoitettu kirkon päättäjille, työntekijöille sekä kaikille kirkon uusista työmuodoista kiinnostuneille. Selvitys välittää tietoa Walk-in-terapiaa suunnitteleville seurakunnille ja seurakuntayhtymille ja toimii käsikirjana toimintaa käynnistettäessä.