Liity jäseneksi

Pappisliiton apurahaa haettavana 12 000 euroa

Pappisliiton hallitus julistaa haettavaksi kaksi apurahaa liiton opinto- ja avustusrahastosta, yhteismäärältään 12 000 euroa. Apurahat jaetaan joka toinen vuosi. Apurahan saajan tulee olla Pappisliiton työelämäjäsen.

Apurahojen myöntämisessä huomioidaan sekä tieteelliset että ammatilliset tutkimukset. Niillä voidaan tarvittaessa tukea myös sellaisia hankkeita, jotka liittyvät tai sivuavat liiton toimintaa.

Ensimmäinen apuraha (6 000 €) myönnetään tieteellisen tutkimuksen tekemiseen (esimerkiksi lisensiaattityö, väitöskirjatyö) tai ammatillisen jatkotutkinnon (esimerkiksi ylemmän pastoraalitutkinnon tutkimus) suorittamiseen.

Toinen apuraha (6 000 €) myönnetään sellaiseen hankkeeseen, joka edistää papin työtä ja seurakunnan tai kirkon toimintaa tuoden siihen uusia näkemyksiä ja työtapoja. Hankkeeseen ei lähtökohtaisesti tarvitse kuulua tieteellistä tai ammatillista tutkimusta. Painopiste on käytännön työn innovatiivisessa kehittämisessä.

Apurahoja haetaan kotisivujen lomakkeella 31.5.2022 mennessä. Hallitus päättää apurahojen myöntämisestä 15.9.2022. Apurahojen käyttämisen tulee ajoittua enintään kolmen kalenterivuoden ajalle, myöntämisvuosi mukaan luettuna (v. 2022–2024). Apurahan saajan tulee tehdä Pappisliiton hallitukselle selvitys apurahan käytöstä.

Apurahalomake löytyy Pappisliiton kotisivuilta kohdasta apurahat. Lisätietoja antaa tarvittaessa AKIn apulaistoiminnanjohtaja Merja Laaksamo, merja.laaksamo@akiliitot.fi, puh. 09 4270 1506.