Liity jäseneksi

Palkanmaksu ja tartuntatautipäiväraha alle 16-vuotiaan lapsen karanteenin estäessä huoltajan työskentelyn

AKI-liitot on saanut yhteydenottoja liittyen alaikäisten lasten hoitamiseen kunnan tartuntatautilääkärin langettaman karanteenin aikana.

Lapsen hoitaminen kotona tälle asetetun karanteenin aikana on katsottava työsopimuslain 4. luvun 1 §:n mukaiseksi pakottavaksi perhesyyksi, jonka perusteella työntekijä voi olla pois töistä.

Mikäli alle 16-vuotiaan lapsen hoitaminen kotona tälle langetetun karanteenin aikana estää huoltajan työskentelyn, on huoltaja oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Tartuntapäiväraha menetetyn ansiotulon suuruinen. Tartuntapäiväraha korvaa menetetyt ansiotulot myös tapauksissa, jolloin palkkaa on laskettu lapsen karanteenista johtuvien työjärjestelyjen kuten supistetun työajan vuoksi.

Työnantaja voi halutessaan jatkaa palkanmaksua karanteenin aikana. Tällöin työnantaja saa hakea tartuntatautipäivärahan karanteeniajalta. Vaikka vanhempi hakisi itse tartuntatautipäivärahan, joutuu työnantaja joka tapauksessa antamaan Kelalle selvityksen työntekijälle koituneista tulonmenetyksistä.

Lapsen karanteenista aiheutuva palkanmaksun katkeaminen kuormittaa työntekijää jo valmiiksi kiperässä tilanteessa.

AKI-liitot suosittaa, että työnantajat jatkaisivat palkanmaksua yllä kuvatuissa tapauksissa ja huolehtisivat tartuntatautipäivärahan hakemisesta.

Linkki: Kelan tiedote tartuntatautipäivärahasta

Linkki: Kelan työnantajaohjeistus tartuntatautipäivärahasta