Liity jäseneksi

Päätoimittajalta: Nyt päättyvä vuosikerta jää Cruxin viimeiseksi tässä muodossa

Nyt päättyvä vuosikerta jää Cruxin viimeiseksi tässä muodossa

Ilari Huhtasalo, Päätoimittaja

Olen vuoden mittaan koostanut katsauksia vanhojen Crux-lehtien sisällöistä. Diakoniatyöntekijöiden liitto DTL sekä Pappisliitto alkoivat julkaista Cruxia vuonna 1992. Tuolloin tuomiokapitulit olivat valtion virastoja ja papin työviikko kuusipäiväinen.

Pappien velvollisuus asua seurakunnan osoittamassa työsuhdeasunnossa oli poistunut kahta vuotta aiemmin vuonna 1990. Vuoteen 1986 papin sakottaminen vaati poliisilta huomattavaa työteliäisyyttä, sillä rikesakoista oli tehtävä ilmoitus tuomiokapituleille. Euroopan unioniin liityttäisiin kolmen vuoden päästä.

Pätkätyö, niukka vapaa-aika sekä uupuminen ovat pysyneet Cruxin lehdillä pitkin matkaa. Työn tuottavuus on kasvanut informaatioteknologian ja kiristyvän talouden myötä. Työn vaativuus on kiristynyt samassa tahdissa. Vuonna 1992 ei puhelimeen vastattu kuin kotoa tai virkapaikalta käsin. Puhelinvastaajan tai hakulaitteen viesteihin vastattiin sitten, kun ehdittiin istua alas. Joillekin työntekijöille seurakunta tarjosi puhelinosakkeen.

Kirkon työpaikoilla työalojen rooli on vahvistunut. Ihmisten toiveet ja odotukset kirkkoa ja sen ammattilaisia kohtaan ovat monimuotoistuneet. Henkilöstön asiantuntemus ja osaaminen on laajempaa kuin koskaan aikaisemmin.

Crux on aina nostanut esiin pappien, kirkkomuusikkojen ja heidän työalojensa kysymyksiä sekä ilmiöitä. Samoin on luodattu kirkon työmarkkinoita, sen melskeitä ja murroksia. Cruxin sivuilla on esitelty satoja kirkon osaajia ja teologeja.

Cruxin on saanut aikaan valtava määrä aikaansa ja osaamistaan lahjoittaneita sitoutuneita ammattilaisia. Toimituskuntaan on onnistuttu kokoamaan laajasti jäsenistömme työtä tuntevia työalojensa asiantuntijoita, joiden ansiosta toimituksellinen linja on ollut aina ajassa kiinni. Panoksensa ovat antaneet myös lukuisat jäsenet yhteydenottojen ja kohtaamisten lomassa annetun palautteen myötä!

Työelämä ja yhteiskunta jatkavat liikettään. Kirkon ammattilaisten ja teologien puolta pitää vuoden 2024 alusta verkossa ilmestyvä Jobi! Pidetään jatkossakin ääntä työelämän ilmiöistä ja kipukohdista! Viedään eteenpäin osaamista ja tasapainoista työelämää!

Tässä lehdessä luodaan katsaus pappien, kanttorien ja teologien työelämän vaiheisiin lyhyissä Risto Voipion, Maria Väinölän sekä Eija Nivalan kirjoituksissa. Tulevaan katsovat kirkon tulevaisuusselontekoa 2022 käsittelevä Myönteisiä signaaleja sekä Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin uudistuvaa opetussuunnitelmaa luotaava Juhana Unkurin artikkeli.

Antoisia lukuhetkiä! Jobin verkkosivut avataan 17.1.2024 osoitteessa jobimedia.fi! Nähdään siellä!