Liity jäseneksi

Päätoimittajalta: Monimuotoista musiikkityötä

Merja Laaksamo, päätoimittaja

Syksyn Crux-lehden teemana on perinteisesti ollut kirkkomusiikki. Tässä lehdessä tutustumme muun muassa koulujen virsiopetukseen sekä  erilaisen hoivan tarpeessa oleville suunnattuun musiikkitoimintaan.

Ismo Savimäki on kartoittanut niitä virsiä, joita tällä hetkellä kouluissa opetellaan. Ne ovat tulevaisuuden keski-ikäisille ja ikäihmisille tuttuja virsiä, joita myös tulevaisuuden muistisairaat osaavat. Tutut virret opitaan perinteisesti koulussa. Artikkeli laajentaa näkökulmaa siihen, saako kouluissa tänä päivänä ylipäätään opettaa virsiä ja miten virsiopetusta olisi mahdollista toteuttaa nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Katja Kangas kirjoittaa musiikin merkityksestä muistisairaan kohtaamisessa. Musiikin avulla omassa maailmassaan elävä muistisairas voi yhä kokea osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, laulaa tuttuja virsiä ja lauluja yhdessä muiden kanssa. Artikkelin yhteydessä on vinkkejä musiikki- tai hartaushetkeen muistisairaiden parissa sekä luettelo virsistä ja lauluista, joita tämän päivän muistisairaat osaavat.

Juha Soranta kirjoittaa kirkkokuorolaistensa vierailuista palvelutaloissa. Suomen Kirkkomusiikkiliitto nimesi Karjasillan kirkkokuoron vuoden 2021 musiikkiryhmäksi. Valinnan perusteissa erityismaininnan saivat palvelutalovierailut, jotka ovat kuuluneet kuoron toimintaan lähes kymmenen vuoden ajan. Muutaman hengen ryhmissä kuorolaiset osallistuvat palvelutalojen hartauksiin jopa 40 kertaa vuodessa.

Anna Brummer kirjoittaa sairaalamuusikon työstä saattohoito-osastolla. Musiikki lohduttaa ihmisiä pitkin elämän kaarta, mutta erityisesti viimeisissä vaiheissa sen on koettu helpottavan rajan toiselle puolelle siirtymistä.

Loppupuolella musiikkiopinnoissaan oleva Sanna Saarenpää pohtii, miten kirkkomusiikkikoulutus nykyään vastaan työelämän odotuksiin ja vaatimuksiin. Pystyykö kanttori koulutuksensa pohjalta ohjaamaan erilaisia ryhmiä vauvasta vaariin? Miten länsimaiseen taidemusiikkiin painottuva koulutus antaa valmiuksia käytännön jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin?

Sinikka Honkanen avaa kanttorin työtä Ruotsissa. Artikkelista paljastuu jollekin kanttorille myös työmahdollisuus Ruotsissa noin vuoden kuluttua.

AKIn jäsentutkimus toi huolestuttavan ilmiön näköpiiriin: yhä useampi AKI-liittojen jäsen kärsii työuupumuksesta ja voi työssään huonommin kuin ennen. Koronapandemian aika on monella lisännyt kuormitusta työssä. Tutkimuksen pohjalta saatuja tuloksia analysoi Kati Tervo-Niemelä artikkelissaan.

Esko M. Laine muistelee Pappisliiton viime keväistä opintomatkaa ja pohtii opintomatkojen merkitystä liittojen toiminnassa.

Terttu Malo kirjoittaa muutoskykyisyydestä. Organisaatiot ovat vuosikymmenien ajan hakeneet keinoja ja välineitä uusiutumiseen ja oppimiseen sekä pyrkineet kehittämään toimintaansa vastatakseen paremmin muuttuneiden toimintaympäristöjen haasteisiin.

Onnittelut Vuoden kanttorille, Kaisu Rauhamaalle! Vuoden kanttori kirjoittaa ajatuksistaan ja tiestään kanttorin työhön. Vastuunkantamiseen oppimisessa tärkeintä oli luottamus.