Liity jäseneksi

Pääkirjoitus: Kyse arvoista

Pääkirjoitus, Minna Raassina, AKIn ja Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja, johtava kanttori, Savonlinnan seurakunta

Eduskuntavaalit on juuri käyty ja tuloksia analysoidaan parhaillaan. Suuret puolueet näyttävät keränneen ääniä pienemmiltä. Suurimmat häviäjät olivat vihreät ja keskusta, joiden edustajapaikkamäärä putosi yhteensä 15:llä. Pienemmät hallituspuolueet näyttävät menettäneen ääniä SDP:lle, joka lukeutuu näiden vaalien voittajiin. Lähiaikoina neuvotellaan siitä, millainen hallitus on tämän tuloksen pohjalta muodostettavissa.

Tiedossa on jo, että kokoomuksen johdolla tullaan kiinnittämään huomiota valtiontalouden velkaantumisen suitsimiseen. Perussuomalaiset on painottanut maahanmuuttoehtojen tiukentamista suurimpana heidät muista puolueista erottavana ja siksi tärkeänä linjauksena hallitusneuvottelujen alla.

AKIn jäsenten oli mahdollista ilmoittaa eduskuntavaaliehdokkuudestaan ja saada näkyvyyttä liittojemme verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Ainakin osa ehdolla olleista jäsenistämme käytti tätä tilaisuutta hyväkseen.

Tälläkin kertaa joillakin puolueilla oli valitettavasti avoimen rasistisia ja fasistisia vaaliteemoja. Vaalikamppailun kiristyessä uutisoitiin myös näkyvän poliittisesta väkivallanteosta. Todettiin, että tässä tilanteessa liittojemme on välttämätöntä pyytää akilaisilta ehdokkailta näkyvyyden edellytyksenä sitoumus olla hyväksymättä poliittista väkivaltaa, antisemitismia tai muutakaan rasismia.

AKI-liittojen yhdenvertaisuuslinjausten mukaan yhteiskuntaa, sen eri toimintoja ja yhteisöjä tulee rakentaa turvallisen tilan periaatteita noudattaen. Jokaisella tulee olla mahdollisuus ilman pelkoa syrjityksi tai häirityksi tulemisesta voida osallistua yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan. Suomen perustuslain 6 § mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat keskeisiä akilaisia arvoja. Myös keskusjärjestö Akava sitoutuu strategiassaan puolustamaan oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Ay-liike on alkujaan syntynyt työntekijän tueksi, työolojen inhimillistämiseksi ja turvaamaan elämää ongelmatilanteissa silloin, kun sairastutaan tai työt loppuvat.

Valmistautuessani Enonkosken kirkossa pääsiäisen jälkeen toteutettavaan iskelmämessuun tein tämän tekstin kirjoitusprosessiin liittyen yllättävän löydön: Pave Maijanen on varsin tarkkaan kiteyttänyt arvopohjamme lauluunsa ”Pidä huolta”. Kuunnelkaahan!