Liity jäseneksi

Ohjeet hengellisen työn vapaa-ajan järjestämisestä sekä suorituslisäjärjestelmästä

Kirkon pääsopijaosapuolet ovat KirVESTES:n allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti antaneet yhteisen ohjeistuksen hengellisen työn työajattomien viranhaltijoiden ja työntekijöiden vapaa-ajan järjestämisestä 15.6.2022.

Vapaa-ajan järjestämistä koskevia linjauksia on kaivattu erityisesti seurakuntapapin vapaa-aikaa koskevan työehtosopimuksen kumouduttua vuonna 2020.

Suositus ottaa kantaa säännöllisten viikkovapaiden järjestämiseen sekä siirtovapaiden käyttöön. Lisäksi ohjeistus kehottaa paikallisten tarpeiden pohjalta määräytyvän kausisuunnitelman tekemiseen kaikille työajattomille. Kausisuunnitelma laaditaan ajanjaksolle, jonka pituus voi olla muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen.

Ohjeistuksen hengellisen työn vapaa-ajan järjestämisestä löydät Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä 6/2022 (evl.fi)

Suorituslisän käyttöä koskeva yhteinen ohje evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille

Pääsopijaosapuolet ovat antaneet yhteisen ohjeistuksen suorituslisän käyttöä koskien evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnille. Ohjeistus käsittelee muun muassa arviointiperusteita, luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta sekä suorituslisäjärjestelmän paikallista arviointia ja mahdollista muuttamista.

Yhteisen suorituslisäohjeen löydät Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä 7/2022 (evl.fi)