Liity jäseneksi

Mitä kuuluu perheneuvonta?

Ilari Huhtasalo, Asiantuntija, AKI-liitot

Toisiaan seuraavat globaalit kriisit näkyvät perheneuvonnassa. Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksessa reagoitiin pitkiin jonotusaikoihin. Miten laadukkaasta asiakaskontaktista pidetään kiinni rajallisten resurssien ja kriisien täyttämässä maailmassa?

Perheneuvonnan asiakkaiksi hakeudutaan aiempaa matalammalla kynnyksellä. Näin arvioi Jaana Lähteensuo, joka työskentelee perheneuvojana Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksessa.

Vuosituhannen vaihteesta perheneuvojana työskennellyt Lähteensuo kertoo, että perheneuvontaan otetaan yhteys lähisuhteiden pulmissa, kun omat avut loppuvat. Keskustelemaan voi tulla yksin, kumppanin tai tarpeen mukaan jonkun muun läheisen kanssa. Alussa tilanne voi olla hyvinkin kriisiytynyt.

Perheneuvontaan on tulijoita.

Perheneuvontaan tullaan tavallisimmin vuorovaikutusongelmien kanssa. Lisäksi eroon tai uskottomuuteen liittyvät asiat nousevat yleisimpien tulosyiden joukkoon. ”Koko inhimillisen elämän kirjo tulee vastaan perheneuvojan työssä”, Lähteensuo sanoo.

Globaalit kriisit tulevat lähelle

Takana on monta poikkeusvuotta. 2020 alkanutta koronapandemiaa seurasi Ukrainan sota taloudellisine vaikutuksineen. Korko- ja hintatason nousu on ajanut monen perheen talouden kipurajoille. Taloudellinen niukkuus tai puute lisää henkistä kuormitusta.

Lähteensuo kertoo, että globaalien kriisien jatkuminen heijastuu myös perheneuvontatyöhön. Yksi neuvottelukeskuksen perheneuvojista työskentelee säännöllisesti Marhaban-keskuksessa. Kyseessä on Tampereen seurakuntayhtymän ylläpitämä kulttuurien kohtaamispaikka. Lähisuhteet, maahanmuuton tuottama kulttuurishokki sekä huoli kotimaahan jääneistä puhututtavat keskuksessa asioivia. Muun muassa Iranista, Irakista, Venäjältä, Afganistanista ja Turkista saapuneet osoittavat, että globaalit ilmiöt näkyvät myös perheneuvonnan paikallisessa työssä.

”Joillakin perheneuvojista on asiakkaita, jotka ovat tulleet Ukrainasta tai joiden läheinen on sodan keskellä tällä hetkellä”, Lähteensuo sanoo. ”Sodalla on myös paljon välillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille perheille perheneuvonnan maksuttomuus on entistäkin tärkeämpi asia.” Perheneuvontaan hakeutuminen on mahdollista myös silloin, kun taloudellista pelivaraa ei ole.

Perheasiain neuvottelukeskuksella on myös yksilöasiakkaita.

Jonossakin saa tulla kohdatuksi

Perheneuvontaan on tulijoita. Kysyntä näkyy jonoina perheasiain neuvottelukeskuksissa ympäri maata. Tampereen neuvottelukeskus on keskikokoinen yksikkö, jossa työskentelee 15 henkilöä. Keskus palvelee yli 530 000 asukkaan aluetta. Asukkaiden joukossa on paljon muualta muuttaneita.

Tampereella on kiinnitetty huomiota jonottamiseen. Keskuksessa työskentelee palveluohjaaja, joka kartoittaa palveluntarvetta ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä. Palveluohjaaja palvelee sekä työskentelysuhteen aloittavia asiakkaita että heitä, jotka hän ohjaa eteenpäin. Tampereen seudulla on paljon palveluita. Asiakas ei välttämättä tunne niitä kaikkia. ”Joskus parasta apua on meitä sopivamman tahon löytyminen muualta”, toteaa Lähteensuo.

”Asiakkuus alkaa palveluohjaajan antamasta ensiavusta. Myötätuntoinen vastaanotto kannattelee jonotusaikana”, Lähteensuo sanoo. Pitkistä odotusajoista huolimatta asiakkaat ovat tapaamisten alkaessa myönteisin tunnelmin. Myös eteenpäin ohjatut yhteydenottajat tavoittavat palveluohjaajan tarpeen tullen uudelleen.

Ylisukupolvista vaikuttavuutta

Jonotusta ja vastaanottokäytäntöjä mietitään Tampereella jatkuvasti. Käytössä on muun muassa kriisiluokitus. Lähteensuo kertoo, että aikaa tarjotaan nopeutetusti esimerkiksi akuutissa erokriisissä, jos parilla on pieniä lapsia. ”Joihinkin eroihin liittyy repivää riitelyä. Pitkään jatkuessaan riitelyn tiedetään vahingoittavan lapsen kasvua”, Lähteensuo kertoo. Myöskään nuoret aikuiset eivät joudu odottamaan täyttä jonotusaikaa.

Perheneuvonnan vaikutukset säteilevät laajalle ja ovat ylisukupolvisia. ”Erotilanteet ovat kuormittavia niin aikuisille kuin lapsillekin. Jos aikuiset kykenevät etsimään itselleen apua silloin, kun he tarvitsevat sitä, lapset hyötyvät siitä aikuisuuteen saakka”, Lähteensuo sanoo.

Uudet työtavat tavoittavat

Tampereen Perheasiain neuvottelukeskus on integroitunut alueelliseen palveluverkostoon. Yhteistyötä tehdään sekä kunnallisten toimijoiden että järjestöjen kanssa. ”Meillä on monenlaista yhteistyötä. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestämme esimerkiksi vuosittain perheasioiden sovittelijoiden yhteisen verkosto- ja koulutuspäivän”, Lähteensuo kertoo. Neuvottelukeskus tuottaa hyvinvointialueen maksusitoumusmallilla ostettavaa perheasioiden sovittelua.

Perheasiain neuvottelukeskuksen tarjoama tuki on monipuolista. Korona-ajan myötä yleistyneet videovälitteiset työskentelyt palvelevat erityisesti niitä, jotka joutuisivat matkaamaan kauempaa. Keskuksissa ohjataan terapeuttisia ryhmiä, koulutetaan ja annetaan työnohjausta. Verkossa perheneuvojat kirjoittavat blogikirjoituksia keskeisistä parisuhteen ja perhe-elämän kysymyksistä.

Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksessa on kehitetty kaksi verkossa yleisesti saatavilla olevaa työkalua. Lähteensuo kertoo PariTunnetta-verkkoparisuhdekurssin ja Pulmaluotaimen olevan työkaluja pareille, jotka haluavat omatoimisesti parantaa suhdettaan. ”Ne ovat suunnattuja pareille, joilla on keskinäistä luottamusta tallella. Toista voi kuunnella parantavalla tavalla, vaikka keskustelu välillä vähän katkeilisikin.”

Perheneuvonnan vaikutukset säteilevät laajalle ja ovat ylisukupolvisia.

Myös sukupuoli ja yksinelo puhuttavat

Päivi Stelin-Valkama muistuttaa, että perheasiain neuvottelukeskuksella on myös yksilöasiakkaita. ”Yksilökin kuuluu omaan perheeseensä.” Yksilöasiakkaat voivat elää suhteissa tai yksin. Yksin elävät voivat pohtia ihmissuhdekysymyksiä tai vaikkapa sitä mitkä tekijät ovat johtaneet yksineloon.

Sukupuolten moninaisuus näkyy perheneuvonnassa. ”Kun työskennellään henkilökohtaisten asioiden kanssa, kyllähän sukupuoli nousee esille”, sanoo psykoterapeutti, seksuaaliterapeutti ja kliininen seksologi Päivi Stelin-Valkama. Asiakkaat saattavat olla sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä hyvin avoimia tai vaitonaisia. Perheneuvonnassa voi nousta esille, ettei asiakkaan kokema sukupuoli vastaa juridista sukupuolta. Sukupuolikysymys on myös voinut olla asiakkaalle selvä jo aiemmin ja asiakkaaksi tullaan aivan muista syistä.

Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksessa työskentelee useita seksuaaliterapeutteja. Mikäli sukupuolen moninaisuus tai seksuaalisuus on noussut esille perheneuvontaan hakeutumisen yhteydessä, voidaan perheneuvojaksi ohjata asiaan perehtynyt seksuaaliterapeutti. Mikäli aihe nousee esiin kesken jo alkaneen työskentelyn, voidaan keskuksessa konsultoida asiasta sisäisesti tai osoittaa työpariksi asiakastapaamisiin seksuaaliterapeutti.

Stelin-Valkaman mukaan suuri osa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista asiakkaista keskustelee tavallisista parisuhdekysymyksistä, kuten kotitöiden jakautumisesta, keskusteluyhteyden parantamisesta sekä lapsenkasvatuksesta.

Sukupuolen moninaisuus huomioidaan mahdollisuuksien mukaan myös keskuksen palveluneuvonnassa, jossa osataan tarvittaessa ohjata Pirkanmaan setan Sinuiksi ry:n pakeille. ”Voidaan kysyä esimerkiksi, voiko sitoutua ihmiseen, joka ei ymmärrä kumppaninsa seksuaalista identiteettiä”, Stelin-Valkama sanoo.