Liity jäseneksi

Mikael Helenelund Suomen Kanttori-urkuriliiton kunniajäseneksi

Kanttori-urkuriliitto on kutsunut Porvoon ruotsinkielisen tuomiokirkkoseurakunnan eläkkeellä olevan kanttorin Mikael Helenelundin kunniajäsenekseen. Kunniajäsenyys julkaistiin NKS2021-symposiumin avajaisissa Helsingissä 26.8.

Kanttoriuransa aikana Mikael Helenelund toimi myös valtakunnallisissa luottamustehtävissä Kyrkomusikerföreningenissä, Suomen Kanttori-urkuriliitossa ja AKI-liitoissa.

Ennen varsinaisten kirkkomusiikkiopintojen aloittamista Yrkeshögskola Noviassa Pietarsaaressa hän suoritti filosofian kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa pääaineenaaan kielitiede ja toimi apulais- ja tuntiopettajana yliopistossa. Kirkkomusiikkiopinnot suoritettuaan hän työskenteli ensin Munsalan seurakunnan kanttorina ja sitten Porvoon ruotsinkielisessä tuomiokirkkoseurakunnassa vuosina 1996-2020. Porvoossa hän toimi työalavastaavana vuodesta 2012.

Mikael Helenelund toimi Kyrkomusikerföreningenin puheenjohtajana vuosina 2001-2005, Suomen Kanttori-urkuriliiton puheenjohtajana 2006-2012 sekä AKI-liitot ry:n puheenjohtajana 2007-2011. Hän oli Pohjoismaisen kirkkomusiikkineuvoston jäsen 2001-2012. Helenelundin toimiessa SKUL:n puheenjohtajana yhdistys kävi läpi suuria rakenteellisia muutoksia. Hänen aikanaan muodostettiin kattojärjestö AKI-liitot (alkujaan Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry) yhdessä Suomen kirkon pappisliiton kanssa.

Mikael Helenelund on ollut mukana uudistamassa jumalanpalvelustyötä Porvoon tuomiokirkkoseurakunnassa, ja hän kuului Porvoon hiippakunnan jumalanpalveluksen ja kulttuurin ryhmään 1998-2011.

Peruste Mikael Helenelundin kunniajäsenyydelle Kanttori-urkuriliitossa on hänen pitkä ja omistautunut työuransa kirkkomusiikin parissa sekä pitkäjänteinen työnsä kirkkomuusikoiden aseman ja työolojen kehittämiseksi.

Mikael Helenelund hedersmedlem

Mikael Helenelund har under sin arbetskarriär som kantor innehaft ett stort antal förtroendeuppdrag och burit ett stort ansvar både i församlingen inom sina tjänsteförhållande som på ett nationellt plan inom Kyrkomusikerföreningen, Finlands Kantor-organistförbund och AKI-förbunden.

Före han inledde sina egentliga kyrkomusikstudier vid YH Novia i Jakobstad avlade han fil-kand.- examen med språklig inriktning vid Helsingfors universitet och fungerade som assistent och timlärare vid universitetet. Efter slutförda kyrkomusikstudier var han först anställd som kantor i Munsala församling och sedan i Borgå svenska domkyrkoförsamling 1996-2020 där han varit sektorsansvarig från år 2012.

Mikael Helenelund var ordförande för Kyrkomusikerföreningen 2001-2005, ordförande för Finlands Kantor-organistförbund 2006-20012 samt ordförande för AKI-förbunden 2007-2011. Han var medlem av Nordiska kyrkomusikrådet 2001-2012. Undet hans tid som ordförande för FKOF genomgick förbundet stora strukturella förändringar och grundade AKI-förbunden i samarbete med Finlands kyrkas prästförbund. Han har varit engagerad i gudstjänstförnyelsearbetet i Domkyrkoförsamlingen i Borgå och varit medlem i Borgå stifts referensgrupp för gudstjänst och kultur 1998-2011.

Mikael Helenelund har gjort en lång, hängiven och enastående insats för kyrkomusiken och kyrkomusikernas ställning, arbetsvillkor och utveckling i vårt land och är väl förtjänad att bli kallad till hedersmedlem i Finlands Kantor-organistförbund.