Liity jäseneksi

Pääkirjoitus: Mielipiteesi merkitsee – vastaa jäsentutkimukseen

Janne Keränen, Pappisliiton puheenjohtaja
janne.keranen@gmail.com

Maaliskuun lopulla saat sähköpostiisi pyynnön vastata AKI-liittojen jäsentutkimukseen. Toivon, että vastaat. Tämä neljän vuoden välein toteutettava tutkimus on merkittävä tietoaineisto. Sen tarjoamia tietoja käyttävät Pappisliitto, Kanttori-urkuriliitto ja Teologiliitto niin omassaan kuin AKI-liittojen yhteisessä päätöksenteossa.

Liittojen tehtävä on paneutua jäsenten kokemiin työelämän epäkohtiin. Siksi on erittäin olennaista saada luotettavaa tietoa siitä, miten työpaikoilla voidaan, millaisten palkkauksen, johtamisen ja työyhteisökysymysten parissa työpaikoilla painitaan ja mihin suuntaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymyksissä on viime vuosina kuljettu. Myös kirkkotyönantajaa kiinnostanevat tiedot työhyvinvoinnin ja työn merkityksellisyystekijöiden kehityslinjoista.

Samalla tuotetaan aineistoa myös tutkimustyöhön. Tutkimusta on jälleen toteuttamassa professori Kati Tervo-Niemelä, jonka kanssa liitot ovat tehneet pitkäaikaista yhteistyötä.

Osa tuloksista nousee poikkeuksetta myös julkiseen keskusteluun. Liittojen jäsentutkimus on esimerkiksi keskeisin lähde tiedolle siitä, miten kirkon viranhaltijat suhtautuvat pappeuden rajaamiseen vain yhdelle sukupuolelle tai kaikkien parien vihkimiseen, ja miten nämä asenteet ovat ajan mittaan muuttuneet.

Kysely on perinteisesti ollut aihepiiriltään varsin kirkkokeskeinen. Tämä johtunee kyselyn historiasta. Sen taustalla on Pappisliiton jäsenkysely, joka toteutettiin ensi kerran vuonna 1998. Kanttori-urkuriliitto tuli mukaan AKI-yhteistyön myötä. Teologiliitto osallistui kyselyyn ensimmäisen kerran vuonna 2018.

Tämän vuoden kyselyä on pyritty muokkaamaan siten, että sen kautta saadaan mielekästä tietoa myös muualla kuin kirkon sektorilla työskentelevien jäsenten työelämätilanteista. Kirkon työhön liittyviä kysymyksiä on silti edelleen runsaasti, sillä tutkimus tuottaa tietoa useista aihepiireistä aikasarjoina. Kirkkoa koskevien kysymysten vähentäminen ei ole toisaalta kovin perusteltua. AKI-liittojen jäsenistä valtaosa työskentelee kirkossa tai kristillisissä järjestöissä – Teologiliitonkin jäsenistä kolmasosa.

Jäsenten näkemykset ohjaavat liittojen päätöksentekoa. Niiden avulla ratkaistaan se, millaisia palveluita jäsenille tarjotaan, mitä tavoitellaan neuvotteluissa ja edunvalvonnassa ja millaisia asioita nostetaan julkiseen keskusteluun. Sinun mielipiteesi on tärkeä.

Kiitos jokaisesta vastauksestasi jäsentutkimukseen.