Liity jäseneksi

Maistiaisia Koulutuskeskuksen vuoden 2022 koulutuksista

Kirkon koulutuskeskus tarjoaa vuonna 2022 niin uutuuksia kuin aiemmilta vuosilta tuttuja koulutuksia. Tarkemmat tiedot koulutuskuvauksineen julkaistiin elokuussa Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa. Alta löydät ennakkotietoja tulevan vuoden koulutuksista.

Uusia koulutuksia:

– Yhteisömusiikin toteutustapoja seurakunnassa

– Pari- ja perheterapiamenetelmiä seurakuntatyössä 2022–2023

Koulutukset osittain tai kokonaan verkossa:

– PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu

– Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa

– Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri

– Harjoittelunohjaajien koulutus papeille ja kanttoreille

– Surutuki

Alla tarkemmat tiedot Kirkon koulutuskeskuksen vuoden 2022 koulutustarjonnasta.  Koulutukset järjestetään Kirkon koulutuskeskuksessa Järvenpäässä, ellei muuta mainita. Muutokset ovat mahdollisia.

DIAKONIA JA YHTEISKUNTA

Diakonia muuttuvassa yhteiskunnassa 5 op DEK, KEK, YP: 8.2. Teams, 28.–30.3. KK ja 26.–28.9. verkkototeutus

Riippuvuus ja päihteet 5 op DEK, YP: 16.–18.2. ja 18.–20.5.

Vanhuus elämänvaiheena 5 op DEK: 6.–8.4. ja 12.–14.10.

Surutuki 5 op DEK: 13.1., 15.2., 15.3., 22.4. ja 23.5., verkkototeutus

JOHTAMINEN               

Johtajana kirkossa 1. ryhmä 20 op JOK/P: 21.–23.9. ja 9.–11.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2023

Johtajana kirkossa 2. ryhmä 20 op JOK/P: 28.–30.9. ja 16.–18.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2023

Johtajana kirkossa 3. ryhmä 20 op JOK/P: 19.–21.10. ja 14.–16.12., lisäksi 2 jaksoa v. 2023

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 5 op JOK, YTEK: 19.–21.1. ja 2.–3.6.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA JULISTUS

Kirkolliset toimitukset 10 op JEK, YP: 14.–17.3., 18.–20.5. ja 23.–25.11.

Syvemmälle messuun 10 op JEK, MEK, YP: 7.–11.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2023

#tehdäänyhdessä #messu 5 op DEK, JEK, KEK, MEK, YP: 26.–28.10., lisäksi 1 jakso ja työpajapäivä keväällä 2023

Monimuotoinen spiritualiteetti 5 op JEK, KEK, MEK, REK, YTEK, YP: 22.–26.8. Hvittorp ja toinen jakso v. 2023

KASVATUS

Dialogisuus kirkon työssä 5 op DEK, KEK, MEK, YTEK: 31.1–1.2. ja 16.–18.5.

Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op KEK: 12.–14.9. ja 10.–11.11.

Tukea tarvitsevat lapset ja nuoret 5 op KEK: 28.–30.9. ja 15.–16.12.

MUSIIKKI

Bändisoitto 3 op: 8.–11.3.

Yhteisömusiikin toteutustapoja seurakunnassa 3 op: 7.–9.2.

Yhtyelaulu 2 op: 21.–23.3.

RAAMATUN TULKINTA JA KÄYTTÖ

Saarnakoulutus 10 op, JEK, REK, YP: 21.–23.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2023

PERHENEUVONTA

Pari- ja perheterapiamenetelmiä seurakuntatyössä 20 op: 24.–26.10., lisäksi 3 jaksoa v. 2023

SIELUNHOITO              

Sielunhoidon erityiskoulutus 30 op Helsinki ja Espoo: 9.–11.5. ja 3.–5.10., lisäksi 5 jaksoa vv. 2023–2024

Sielunhoidon erityiskoulutus 30 op Kuopio ja Mikkeli: 30.8–1.9., 29.11–1.12. Mikkeli, 5 jaksoa vv. 2023–2024 (koulutus Kuopion ja Mikkelin hiippakunnan alueilla)

TYÖNOHJAUS, KONSULTOINTI JA OHJAUS

Kirkon työnohjaajakoulutus 60 op: 7.–9.2., 27.–29.4., 3.–5.10. ja 28.–30.11., lisäksi 4 jaksoa v. 2023

Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri 1. ryhmä 5 op, JOK: 21.–23.2. KK ja 6.–8.6. (jälkimmäinen jakso verkkototeutuksena)

Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri 2. ryhmä 5 op; JOK: 7.–9.9. KK ja 21.–23.11. (jälkimmäinen jakso verkkototeutuksena)

Harjoittelunohjaajien koulutus 1 op: 24–25.10. (verkkototeutus)

PASTORAALITUTKINTO

PT3 Sana ja elämä I 6 op: 23.–25.3. ja 31.8.–2.9.

PT3 Sana ja elämä II 6 op: 9.–11.3. ja 5.–7.9.

PT3 Sana ja elämä III 6 op: 23.–25.5. ja 26.–28.10.

PT5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä I 4 op: 24.–28.1.

PT5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä II 4 op: 14.–18.2.

PT5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä III 4 op: 5.–9.9.

PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu I 5 op: 27.1. ja 8.3. (verkkototeutus) sekä 19.–21.4. KK

PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu II 5 op: 10.2. ja 24.3. (verkkototeutus) sekä 4.–6.5. KK

PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu III 5 op: 5.9. ja 4.10. (verkkototeutus) sekä 28.–30.11. KK

PT7 Viestintä ja vuorovaikutus I 3 op: 14.–16.3.

PT7 Viestintä ja vuorovaikutus II 3 op: 30.5.–1.6.

PT7 Viestintä ja vuorovaikutus III 3 op: 7.–9.11.

PT8 Sielunhoito I 4 op: 28.2.–4.3.

PT8 Sielunhoito II 4 op: 21.–25.3.

PT8 Sielunhoito III 4 op: 14.–18.11.

PT9 Kristillinen kasvatus I 4 op: 21.–25.3.

PT9 Kristillinen kasvatus II 4 op: 29.8.–2.9.

PT9 Kristillinen kasvatus III 4 op: 31.10–4.11.

Kirkon koulutuskeskus on Järvenpäässä sijaitseva Kirkkohallituksen koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijayksikkö. Koulutuskeskuksen tehtävänä on palvella seurakuntia järjestämällä ja koordinoimalla henkilöstökoulutusta. Erityiskoulutusten ja pastoraalitutkintojen tavoitteena on tukea kirkon ja seurakuntien henkilöstön ammatillista osaamista. Kirkon koulutuskeskuksen koulutukseen osallistuu vuositasolla yli 1 000 kirkon työntekijää eri puolilta maata.

Erityiskoulutusten lyhenteet (ks. lisää evl.fi/erityiskoulutukset)

DEK – Diakonian erityiskoulutus

JEK – Jumalanpalveluselämän erityiskoulutus

JOK – Johtamisen erityiskoulutus

KEK – Kasvatuksen erityiskoulutus

MEK – Musiikin erityiskoulutus

REK – Raamattuteologian erityiskoulutus

YTEK – Yhteisötyön erityiskoulutus

YP – Ylempi pastoraalitutkinto (moduulin/koulutuksen voi liittää ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin)