Liity jäseneksi

Luottamusmiesvaalit marraskuun loppuun mennessä

Luottamusmiesten toimikausi on päättymässä. Uudet vaalit pidetään seurakunnissa marraskuun loppuun mennessä. Seurakuntiin on tärkeää saada akilaisia luottamusmiehiä, asetu siis ehdokkaaksi vaaleissa. Muista myös äänestää omaa ehdokastasi!

  1. Vaalit pidetään toimikauden vaihtuessa marraskuun loppuun mennessä.
  2. Pääluottamusmiehen tehtävänä on järjestää luottamusmiesvaali. Jos luottamusmiehiä on useita, he muodostavat vaalitoimikunnan.
  3. Mikäli työpaikalla ei ole aiemmin valittu luottamusmiestä, voi kuka tahansa liiton jäsen toimeenpanna vaalin edellyttäen, että työpaikalla on 5 jukolaista. Liiton toimisto auttaa asiassa mielellään ja antaa tarvittaessa tiedon JUKOn jäsenistä vaalin järjestämistä varten.
  4. Vaalien järjestämistapa päätetään paikallisesti.
  5. Vaalin järjestäjän on varmistettava, että kaikki jukolaiset eli kaikki akavalaisiin liittoihin kuuluvat saavat tiedon a) ehdokasasettelusta ja sen määräajasta b) vaalikokouksen eli vaalin ajankohdasta. Sähköposti + kuittaus on ok. Varminta on lähettää ensimmäinen sähköposti kaikille seurakunnan työntekijöille.
  6. Jos ehdokkaita ei määräaikaan mennessä ilmaannu enempää kuin valittavia (esim. yksi, joka haluaa luottamusmieheksi ja yksi, joka haluaa varaluottamusmieheksi) vaalin järjestäjät pitävät vaalikokouksen, jossa todetaan sopuvaali.
  7. Jos ehdokkaita tulee useampia, järjestetään vaalikokouksessa vaali. Eniten ääniä saanut tulee valituksi pääluottamusmieheksi. Jos varsinaisia luottamusmiehiä voidaan valita yhteensä 3, tulee toiseksi eniten ääniä saaneesta varapääluottamusmies, kolmanneksi eniten ääniä saaneesta luottamusmies ja neljänneksi eniten ääniä saaneesta varaluottamusmies.
  8. Vaalikokouksesta laaditaan pöytäkirja. Tieto valituista luottamusmiehistä (pöytäkirjanote vaalitoimituksesta) toimitetaan sähköpostilla jukola@juko.fi. Sopuvaalista laaditaan lista valituista ja heidän varahenkilöistään ja toimitetaan se JUKOon.
  9. Jatkavat luottamusmiehet käyvät Jukolassa päivittämässä yhteystietonsa. Ensimmäistä kertaa luottamusmieheksi valittu tekee JUKOn nettisivuilla uuden luottamusmiehen ilmoituksen.

Lisätietoa AKIn verkkosivuilla akiliitot.fi/luottamusmiesvaalit. Sivuilla on tietoa myös järjestöjen luottamusmiesvaaleista.