Liity jäseneksi

Luottamusmiehenä kristillisessä järjestössä: luottamuskahveilla puidaan työsuhteeseen liittyvät kysymykset työkaverien kesken

Anita Ahtiainen tahtoo puhua työsuhteeseen liittyvistä asioista ennen, kuin niiden kanssa on hätä.

Korona-aikana yhteydenpito työnantajaan sekä työkavereihin on tapahtunut paljolti etäyhteyksien avulla. Anita Ahtiainen on toiminut Lasten ja nuorten keskuksessa luottamusmiehenä kolmen vuoden ajan, joista puolet on kulunut paljolti etäillen. Ahtiainen käyttää mieluummin luottamushenkilö-ilmaisua. Järjestössä se on luotevaa, sillä ilmaisu ei tuota sekaannuksia luottamushallinnon kanssa samalla tavalla kuin seurakunnissa.

Ahtiainen on työskennellyt Lasten ja nuorten keskuksessa 14 vuoden ajan. Hän on nähnyt muutoksen työkentällä sekä organisaatiossaan: Vuoden 2017 alussa sisarjärjestöt Nuorten keskus, Poikien ja tyttöjen keskus sekä Seurakuntien lapsityön keskus fuusioituivat.

Onneksi fuusioituminen pystyttiin tekemään ilman henkilöstön vähennyksiin liittyviä tavoitteita. Järjestöjen toimintaa on tietysti mukautettu sekä työnkuvia uudistettu. ”En koe, että ihmiset olisivat joutuneet pelkäämään työpaikkojensa puolesta”, Ahtiainen kertoo.

Arjen työ on yhteydenpitoa ja tiedonkulkua

Arjessa luottamusmiehen työ on yhteydenpitoa. Työnantajan kanssa Ahtiainen kokoustaa 4-5 kertaa vuodessa jatkuvan yhteistoiminnan merkeissä. Tapaamisissa luottamusmiehet saavat tietoa järjestön henkilöstöasioista sekä niihin liittyvistä suunnitelmista. Yhdessä voidaan käsitellä esimerkiksi järjestöjen fuusioiden myötä yhtenäistettäviä käytäntöjä. Yhteistoimintatapaamisissa tällaisia on noussut esille esimerkiksi työaikaan liittyen, ja käytäntöjä on tapaamisten perusteella täsmennetty.

Lasten ja nuorten kirkossa on solmittu paikallisia sopimuksia ennen Ahtiaisen luottamusmieskautta. Lisäksi järjestössä on myös oma palkkausjärjestelmänsä. Nämäkin nousevat keskusteluun jatkuvassa yhteistoiminnassa.

Korona-aika toi myös Lasten ja nuorten keskukseen yt-neuvottelut sekä lomautuksia, vaikka niille ei ole ollut aikaisemmin tarvetta. Ahtiainen kertoo pitävänsä mahdollisuutta liiton lakimiehen konsultoimiseen erittäin tärkeänä, eikä luottamusmiehen tarvitse luottaa pelkästään omaan osaamiseensa työntekijöitä edustaessaan. ”Sopimuksissa kieli on omanlaistaan. Liiton lakimiehen kanssa voi keskustella luottamuksellisesti. Näin kaikki tarpeelliset näkökulmat tulevat huomioiduksi”, Ahtiainen toteaa.

Luottamuskahvit ottaa työsuhdeasiat puheeksi hyvissä ajoin

Työsuhteisiin liittyvä tieto saattaa olla vaikeaselkoista, eikä arkista tarttumapintaa asioihin ole riittävästi. Hän pitää erityisenä haasteena työsuhteisiin liittyvien kysymysten esillä pitämistä työyhteisössä. Työsuhteeseen liittyvä tieto on tärkeää ja sen pitäisi olla helposti saatavilla.

Edustamiinsa työntekijöihin Ahtiainen pitää yhteyttä luottamuskahveilla. Niitä on järjestetty Ahtiaisen mukaan noin seitsemän kertaa vuoden aikana. Työntekijät tuovat tuokioihin kysymyksiään. Ahtiainen pyrkii pitämään esillä työehtosopimukseen liittyviä aiheita ja keskustelua siitä, miten ne Lasten ja nuorten keskuksen työntekijöiden arjessa näkyvät. ”Luottamuskahveilla pidetään yhdessä henkeä yllä. Yhteisistä asioista pitää keskustella silloinkin, kun niihin ei liity akuuttia hätää”, Ahtiainen kertoo luottamuskahvien asialistasta.

Ilari Huhtasalo / Kuva: Ron Lach

Lue syksyn 2021 luottamusmiesvaaleista lisää verkkosivuillamme (akiliitot.fi/luottamusmiesvaalit)