Liity jäseneksi

Liki 20 000 kirkon palkansaajan ensi vuoden palkankorotukset on hyväksytty

Kirkon alalla on sovittu liki 20 000 palkansaajan vuoden 2024 palkankorotuksista ja palkkakilpailukyvystä.

Jo keväällä Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa sovittiin, että 1. helmikuuta 2024 palkat nousevat vähintään 2,5 prosenttia. Nyt hyväksytyssä sopimuksessa kyse on tämän lisäksi tulevista korotuksista.

AKI-liitot järjesti tiistaina 5.12. klo 12.00 Teams-infotilaisuuden. Voit katsoa tilaisuuden tallenteen tästä linkistä (youtube.com)

Kirkon työntekijän palkka nousee keskimäärin 5,6 % vuonna 2024

Yleisen palkkausjärjestelmän osalta vuodelle 2024 nyt sovittavat korotukset sisältävät 1.2.2024 alkaen toteutettavan 3 % korotuksen kokemuslisätaulukkoon, 1.9.2024 alkaen toteutettavan 3 % korotuksen peruspalkkoihin ja vähimmäispalkkataulukkoihin vaativuusryhmissä 401-603 sekä 0,5 % korotuksen vaativuusryhmissä 201-303 sekä 701-704. Neuvottelutulokseen lukeutuu lisäksi 1.10.2024 alkaen toteutettava 0,5 % paikallinen järjestelyerä.

Seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmään kuuluvan viranhaltijan peruspalkkaa tarkistetaan 3 % yleiskorotuksella 1.9.2024 alkaen. Lisäksi hinnoitteluryhmä K10 poistetaan 1.2.2024 alkaen siten, että hinnoitteluryhmässä K10 työskentelevät siirtyvät ryhmään K20 ja peruspalkka on 1.2.2024 alkaen vähintään hinnoitteluryhmän K20 vähimmäispalkan suuruinen.

Nuorten ja oppisopimuskoulutukseen otettavien työntekijöiden palkkauksesta annetun liitteen 5 palkkoja korotetaan 1.2.2024 alkaen 6 %.

”Korotusten ansiosta kirkon työntekijän palkka on ensi vuoden lopussa keskimäärin 5,6 % korkeampi kuin nyt. Tämä kaventaa merkittävästi kirkon palkkojen jälkeenjääneisyyttä muuhun yhteiskuntaan verrattuna” arvioi AKI-liitot ry:n toiminnanjohtaja Jussi Junni.

Korotusten ajankohdat sekä tiedot muissa palkkausjärjestelmissä toteutettavista korotuksista löydät edempää tästä viestistä.

Evankelis-luterilaisen kirkon virka- ja työehdoista neuvottelevat JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on korjata kirkon alan työvoimapulaa ja parantaa kykyä kilpailla henkilöstöstä palkoilla.

JUKOn kirkon neuvottelukunta hyväksyi sopimuksen torstaina ja JUKOn hallitus perjantaina. Kaikki neuvotteluosapuolet ovat nyt hyväksyneet neuvottelutuloksen.

Tarkista korotuksesi täältä.

Yleinen palkkausjärjestelmä | palkankorotukset 2024

1. helmikuuta

 • Yleiskorotus nostaa peruspalkkoja ja vähimmäispalkkataulukoita 2,5 prosenttia. Sovittu jo kevään 2023 virka- ja työehtosopimuksen ratkaisussa.
 • Kokemuslisätaulukot nousevat 3 prosenttia.

1. syyskuuta

 • Vaativuusryhmiin 201–303 ja 701–704 sijoitettujen tehtävien peruspalkat ja vähimmäispalkkataulukot nousevat 0,5 prosenttia.
 • Vaativuusryhmiin 401–603 sijoitettujen tehtävien peruspalkat ja vähimmäispalkkataulukot nousevat 3 prosenttia.

1. lokakuuta

 • Paikallinen järjestelyerä 0,5 prosenttia.
 • Erällä pyritään toteuttamaan palkkakilpailukyvyn paikallisia tarpeita.
 • Paikallisten neuvottelujen takaraja on 1.9.2024. Jos erän jakamisesta ei päästä yksimielisyyteen, jakamisesta päättää työnantaja.

Ylimmän johdon palkkausjärjestelmä | palkankorotukset 2024

1. helmikuuta

 • Palkat sekä K- ja J-hinnoitteluryhmien vähimmäispalkat nousevat 2,5 prosenttia. Sovittu jo kevään 2023 virka- ja työehtosopimuksen ratkaisussa.
 • Hinnoitteluryhmä K10 poistuu 1.2.2024. K10-ryhmään kuuluneen kirkkoherran palkka on jatkossa vähintään hinnoitteluryhmän K20 vähimmäispalkan mukainen.

1. syyskuuta

 • Palkat sekä K- ja J-hinnoitteluryhmien vähimmäispalkat nousevat 3 prosenttia.

Tuntipalkkajärjestelmä | palkankorotukset 2024

1. helmikuuta

 • Tehtäväkohtaiset perustuntipalkat ja tuntipalkkahinnoittelu nousevat 2,5 prosenttia. Sovittu jo kevään 2023 virka- ja työehtosopimuksen ratkaisussa.
 • Henkilökohtaiset lisät ja työolosuhdelisä nousevat 2,5 prosenttia. Sovittu jo kevään 2023 virka- ja työehtosopimuksen ratkaisussa.
 • Kokemuslisät nousevat 3 prosenttia.

1. syyskuuta

 • Tehtäväkohtaiset perustuntipalkat ja tuntipalkkahinnoittelu nousevat 3 prosenttia.
 • Henkilökohtaiset lisät ja työolosuhdelisät nousevat 3 prosenttia.

Kirkko faktat

Sopimus | Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–28.2.2025.

Kattavuus | koskee noin 20 000:ta palkansaajaa.

Pääsopijat | JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.

Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Anne Mikkola (JUKO) ja JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (AKI-liitot).

JUKOn jäsenliittojen jäsenet | Merkittävä osa akavalaisten/jukolaisten kirkonalan liittojen jäsenistä työskentelee pappeina, kanttoreina, diakonia- tai nuorisotyöntekijöinä. JUKO edustaa virka- ja työehtosopimusneuvotteluissa myös hallinnon, viestinnän ja kasvatuksen tehtävissä toimivia kirkon akavalaisia.

Täältä löydät Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen.

Mikä JUKO?

Edustamme julkisalojen työmarkkinaneuvotteluissa 35:tä akavalaista ammattiliittoa, joilla on yhteensä 200 000 jäsentä.

Sovimme virka- ja työsuhteiden ehdoista kunnissa, hyvinvointialueilla, valtiolla, yliopistoissa, evankelis–luterilaisessa kirkossa sekä Avainta-aloilla, Kansallisgalleriassa ja Työterveyslaitoksella.

Työpaikoilla 3 500 luottamusmiestämme edustaa kaikkien JUKO-liittojen jäseniä.

Julkisalan asiantuntija, esihenkilö- tai johtotehtävissä työskentelevä: löydä akavalainen/jukolainen liittosi!