Liity jäseneksi

Kristillisten järjestöjen sopimusratkaisu 2020–2022

Uusi kristillisten järjestöjen työehtosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka. Palkat nousevat sopimuskauden aikana 3,2 %. Kiky-tunnit on poistettu sopimuksesta.

Kristillisten järjestöjen työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos on hyväksytty AKIn, Kirkon alojen ja PALTAn hallinnossa. Sopimus on voimassa 31.1.2022, jolloin tekninen sopimuskausi edellisen sopimuksen päättymisestä lukien on 24 kk.

Palkkoja korotetaan vuosina 2020 ja 2021 ensisijaisesti paikallisesti sovittavalla tavalla. Jos paikalliseen sopimukseen palkkojen korottamisesta ei päästä, sopimuskorotukset ovat 1.6.2020 alkaen 1,3 % (1,0 % yleiskorotusta ja 0,3 % työnantajaerää) sekä 1.5.2021 alkaen 1,9 % (1,2 % yleiskorotusta ja 0,7 % työnantajaerää). Palkkaratkaisu 3,2 % sovitulla 24 kk sopimuskaudella vastaa yleistä linjaa 3,3 % tätä pidemmällä 25 kk sopimuskaudella.

Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuomat vuosittaiset 24 lisätyötuntia, joista ei maksettu korvausta, on poistettu sopimuksesta. Työaikaa on mahdollista pidentää paikallisesti sopimalla enintään 48 tuntia vuodessä. Jos sopimukseen työajan pidentämisestä ei päästä, työnantaja voi direktio-oikeudellaan pidentää työaikaa enintään 20 tunnilla vuodessa. Pidennetty työaika korvataan maksamalla yksinkertainen tuntipalkka. Tästä pidennyksestä enintään 16 tuntia on mahdollista sijoittaa pyhäpäiville. Perustellusta henkilökohtaisesta syystä lisätyöskentelystä on mahdollista kieltäytyä tavanomaisena vapaapäivänä.

Työehtosopimus on päivitetty vastaamaan uutta työaikalakia. Pääasiassa uudistukset ovat olleet teknisiä. Enimmäistyöaikaa seurataan kuuden kuukauden jaksossa. Leirityöaikahyvitys on otettu KirVESTES:stä osaksi kristillisten järjestöjen työaikasopimusta. Henkilöstön edustajien korvauksia on korotettu vastaamaan kuntien ja kirkon korvaustasoa.