Liity jäseneksi

KirVESTES 2023-2025 tuo kirkon viranhaltijoille 7 % korotukset sopimuskauden aikana ja laajentaa molempien vanhempien palkallista perhevapaata 32 arkipäivään

Kirkon virka- ja työehtosopimus on nyt hyväksytty kaikkien sopimusosapuolten hallinnossa. Palkankorotusten ja palkallisten perhevapaiden laajentamisen lisäksi palkkausjärjestelmään lisätään kolmen vuoden kokemuslisä. Samalla 5 vuoden kokemuslisää korotetaan.

Palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Kirkon työmarkkinalaitos ovat hyväksyneet kirkon neuvottelutuloksen uudeksi virka- ja työehtosopimukseksi sopimuskaudelle 2023–2025.

Evankelis-luterilaisen kirkon 20 000 palkansaajan virka- ja työehdoista neuvottelevat JUKO, Kirkon alan unioni (JHL, Jyty), Kirkon alat ja Kirkon työmarkkinalaitos.
Kaksivuotinen sopimusratkaisu huomioi kokonaisuutena inflaation aiheuttaman palkansaajien ostovoiman heikentymisen.

2023: Yleisessä palkkausjärjestelmässä yleiskorotus nostaa peruspalkkoja 1. huhtikuuta lukien 5 prosenttia. Kun suoritus- ja kokemuslisä säilyvät entisellään, korotuksen kustannusvaikutus on keskimäärin 4,5 prosenttia.

Muissa palkkausjärjestelmissä yleiskorotus nostaa palkkoja 1. huhtikuuta lukien 4,5 prosenttia.

Syyskuun alussa kokemuslisäjärjestelmään tehdään parannuksia, kun yleisessä palkkausjärjestelmään tulee uusi kolmen vuoden kokemuslisä ja viiden vuoden kokemuslisään saadaan korotus.

2024: Yleiskorotus nostaa palkkoja kaikissa palkkausjärjestelmissä 1. helmikuuta vähintään 2,5 prosenttia.

Sopimus ei sisällä paikallisesti neuvoteltavia eriä eikä kertaerää.

Perhevapaisiin huomattava parannus

Sopimuksen merkittävin tekstiparannus on hyvä uutinen lapsiperheille, kun jatkossa myös kirkolla molempien vanhempien palkallinen vanhempainvapaa on 32 arkipäivää aiemman 18 päivän sijaan.

AKI-liitot avaa sopimuksen sisältöä tarkemmin KirVESTES-infoissa 7.3. klo 14.00 sekä 13.3. klo 12.00. Ruotsinkielinen infotilaisuus järjestetään 15.3. klo 12.00. Teams-linkit löydät AKIn verkkosivuilta akiliitot.fi/tapahtumakalenteri.