Liity jäseneksi

Kirkossa 5 400 henkilöä eläköityy vuoteen 2032 mennessä

Kevan ennusteen mukaan kirkon vajaasta 14 000 vakuutetusta noin 39 % eli noin 5 400 henkilöä on siirtymässä eläkkeelle seuraavien 10 vuoden aikana. Lähivuosina eläkkeelle siirtyy noin 550 henkilöä vuodessa. Ennuste on laskettu ensimmäistä kertaa myös kirkon työntekijöille.

Kirkon alalla ammattiryhmien välillä on eroja lähivuosien arvioidussa eläköitymisessä. Voimakkainta eläköityminen on mm. toimistotyön esimiesten, hallintojohtajien ja laskentatoimen asiantuntijoiden ammateissa, joissa yli puolet nykyisistä työntekijöistä on jäämässä eläkkeelle kymmenen vuoden kuluessa. Pienintä eläköityminen taas on mm. musiikin opettajien, tiedottajien ja lastenkerhojen ohjaajien ammattiryhmissä, joissa alle kolmasosa nykyvakuutetuista jää kymmenen vuoden sisään eläkkeelle. Pappien ja diakonien ammattiryhmissä eläköityminen on keskitasoa.

Alueellisesti kirkon työntekijöiden eläköitymisen arvioidaan olevan voimakkainta Kuopion ja Mikkelin hiippakuntien alueella, pienintä Helsingin ja Espoon hiippakuntien alueella.

– Ennuste heijastelee työntekijöiden ikä- ja ammattirakennetta. Kirkon vakuutetut ovat keskimäärin iäkkäämpiä kuin kunta-alan tai valtion vakuutetut, ja tämä näkyy paitsi vanhuus-, myös työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuudessa, toteaa tilastoanalyytikko Petra Sohlman.

Lue juttu kokonaan Kevan sivuilta.