Liity jäseneksi

Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön koulutustarjontaa 2023

Tarkemmat tiedot koulutuskuvauksineen löydät Kirkon henkilöstökoulutuskalenterista koulutuskalenteri.evl.fi. Koulutukset järjestetään Järvenpäässä, Kirkon koulutuskeskuksessa, ellei muuta mainita. Huom. Muutokset ovat mahdollisia.

DIAKONIA

Diakonian teologia 5 op, DEK, YP
19.9. etä, 18.–20.10. ja 20.–21.11. etä

Kriisit ja traumat 5 op, DEK, KEK
13.3., 30.5., 12.9. ja 11.–13.4.

Heikentynyt toimintakyky vanhuudessa – hoivamusiikki vuorovaikutuksen tukena 5 op, DEK
7.9. etä, 13.–15.9., 6.10. etä ja 27.11. etä

Surutuki-verkkokoulutus 5 op
12.1., 10.2., 23.3., 25.4. ja 22.5.

JOHTAMINEN

Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö 10 op, JOK
25.–27.9., lisäksi 3 jaksoa v. 2024

Johtajana kirkossa 10 op, JOK
ryhmä 1: 16.–18.8., 6.–8.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2024
ryhmä 2: 18.–20.9., 1.–3.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2024

Syvemmälle johtamiseen 10 op, JOK
12.–14.4., 13.–15.11., lisäksi 3 jaksoa v. 2024

Vaikuttavaa johtamista, 10 op, JOK
27.–28.3. ja 2.–3.10., lisäksi 2 jaksoa v. 2024

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen 5 op, JOK, YTEK
23.–25.1. ja 1.–2.6. etä

JUMALANPALVELUSELÄMÄ 

Kirkolliset toimitukset 10 op, JEK, YP
27.2.–2.3., 26.–28.4. ja 29.11.–1.12.

Monimuotoinen spiritualiteetti 5 op, JEK, KEK, MEK, REK, YTEK, YP
14.–18.8., lisäksi 1 jakso v. 2024

Syvemmälle messuun 10 op, JEK, MEK, YP
13.–17.11., lisäksi 2 jaksoa v. 2024

#tehdään yhdessä #messu 5 op, JEK, DEK, KEK, MEK, YP
29.–31.5. ja 23.–25.10.

KASVATUS   

Dialogisuus kirkon työssä 5 op, KEK, DEK, MEK, YTEK
2.–3.2. ja 15.–17.5.

Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä 5 op, KEK
6.–8.9. ja 16.–17.11.

Ulkopuolisuuden ehkäisy 5 op, KEK
27.–29.9. ja 27.–28.11.

MUSIIKKI    

Gospelkuoron iloa 2 op
16.–18.1.

Hyvän säestämisen taito 3 op
25.–28.9. Jyväskylä

Kuoronjohdon koulutus 3 op
22.–25.5.

Laulu kanttorin työssä 3 op
20.–23.3.

Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus 3 op
7.9. etä ja 13.–15.9.

Soita ja laula uusi Lasten virsi 2 op
4.–6.9.

Sovita ja soita uruilla 2 op
20.–22.2.

RAAMATTUTEOLOGIA   

Kontekstuaalista teologiaa Suomessa 3 op
27.–29.3., 29.8. etä ja 14.9. etä

Syvemmälle Raamattuun 10 op REK, JEK, YP
8.–10.11. ja 2 lähijaksoa v. 2024

SIELUNHOITO

Sielunhoidon erityiskoulutus, Lapuan ja Oulun hpk:t 30 op
26.–28.4. ja 19.–21.9. lisäksi 5 jaksoa v. 2024–2025, Lankarin leirikeskus, Nurmo

TYÖNOHJAUS, KONSULTOINTI, OHJAUS

Konsultti ajankohtaisten muutosprosessien ja ratkaisujen tukena -syventävä jatkokoulutus 5 op
27.2.–1.3., 22.–24.5. ja 16.–18.10.

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus 45 op
11.–13.9., 20.–22.11., lisäksi 4 jaksoa v. 2024 ja 2 jaksoa v. 2025

Kirkon työnohjaajakoulutus 60 op
20.–22.9., 27.–29.11., lisäksi 4 jaksoa v. 2024 ja 2 jaksoa v. 2025

Kompleksiset systeemit ja kokeilukulttuuri 5 op, JOK, YTEK, YP
3.–5.5. ja 6.–8.11. etä

Harjoittelunohjaajien koulutus papeille ja kanttoreille 1 op
25.–26.10.

PASTORAALITUTKINTO   

PT3 Sana ja elämä 6 op
ryhmä 1: 1.–1.2. ja 21.–25.8.
ryhmä 2: 8.–10.3. ja 20.–22.9.
ryhmä 3: 13.–15.3. ja 25.–27.9

PT5 Spiritualiteetti ja jumalanpalveluselämä 4 op
ryhmä 1: 23.–27.1.
ryhmä 2: 13.–17.3.
ryhmä 3: 11.–15.9.

PT6 Diakonia, missio ja globaali vastuu 5 op
ryhmä 1: 26.1. etä, 7.3. etä ja 17.–19.4.
ryhmä 2: 14.2. etä, 30.3. etä ja 8.–10.5.
ryhmä 3: 5.9. etä, 5.10. etä ja 29.11.–1.12.

PT7 Viestintä ja vuorovaikutus 3 op
ryhmä 1: 9.–11.1.
ryhmä 2: 29.–31.3.
ryhmä 3: 31.5.–2.6.

PT8 Sielunhoito 4 op
ryhmä 1: 13.–17.2.
ryhmä 2: 4.–8.9.
ryhmä 3: 6.–10.11.

PT9 Kristillinen kasvatus 4 op
ryhmä 1: 20.–24.3.
ryhmä 2: 28.8.–1.9.
ryhmä 3: 30.10.–3.11.