Liity jäseneksi

Keisarille se, mikä keisarille kuuluu – kanttorille se, mikä kanttorille kuuluu

Markku Hekkala
Kanttori, Kälviän seurakunta

Verotuspäätökset ja esitäytetyt veroilmoitukset vuodelta 2022 avautuvat tarkasteltaviksi OmaVerossa tai saapuvat maalis-huhtikuussa ja odottavat tarkistamista sekä tarvittaessa korjaamista. Esitäytetyssä veroilmoituksessa on tärkeitä ohjeita verovelvolliselle. Lisää ohjeita löytyy vero.fi-sivustolta. Apuna sivustolla voi käyttää hakutoimintoa ja hakusanoina esim. tulonhankkimiskulut ansiotuloista tai yhtenäistämisohje. Tässä kirjoituksessa otan esiin joitain kanttoreille tyypillisiä tulonhankkimiskuluja, jotka voivat verotuksessa huomioon otettuina pienentää veron määrää.

Veroilmoituksessa esitetyt euromäärät koskevat vuoden 2022 verotusta. Kaikki tässä kirjoituksessa mainitut vähennykset voi ilmoittaa OmaVerossa, lomakekoodeja tarvitset, jos ilmoitat vähennyksiä paperilla.

Veroilmoituksessa verotuksen perusteena olevat tiedot kannattaa tarkistaa ja aloittaa voi seuraavista tiedoista: 1) palkkatositteiden ja esitäytetyn veroilmoituksen palkkatiedot ovat samat 2) palkkatositteiden matkakulut ovat esitäytetyssä veroilmoituksessakin matkakuluja, eivät palkkoja ja 3) kertyykö tulonhankkimismenoja yhteensä vähintään 750 euroa. Verottaja tekee automaattisesti palkansaajalle 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos sinulla on työstä aiheutuneita menoja tätä enemmän, ne kannattaa ilmoittaa verottajalle, jotta ne otetaan verotuksessa asianmukaisesti huomioon.

Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut

AKI ilmoittaa suoraan palkasta perityt ay-jäsenmaksut verottajalle, ja ne on valmiiksi esitäytetyssä veroehdotuksessa. Alaosaston jäsenmaksu ei välttämättä ole mukana tässä. Se on vähennyskelpoinen ja ilmoitetaan lomakkeella 50A. Esitäytettyä veroilmoitusta ja vuoden viimeistä palkkalaskelmaa vertailemalla selviää, onko alaoston jäsenmaksu otettu huomioon veroehdotuksessa. Nämä maksut eivät ole tulonhankkimiskuluja, vaan ne otetaan verotuksessa huomioon erikseen.

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Asunnon ja työpaikan välisellä matkalla tarkoitetaan kodin ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa. Matkat vähennetään yleensä halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. Oman auton mukaan matkoja saa vähentää, jos julkista kulkuneuvoa ei ole tai odotusaika on vähintään kaksi tuntia tai kävelyä on yhteen suuntaan vähintään kolme kilometriä. Matkakuluissa on omavastuu 750 €. Jos matkakuluja ei ole näin paljon, vähennystä ei saa, mutta ilmoittamalla ei menetä mitään. Matkakuluja voidaan vähentää enintään 8 400 €. Kaikki kodin ja työpaikan väliset matkakulut ilmoitetaan, verottaja vähentää omavastuun.

Jos teet matkoja muille työpaikoille esim. freelancerina etkä saa näistä matkoista korvausta, voit ilmoittaa myös nämä kulut tilapäisistä työmatkoista aiheutuvina. Niissä ei ole omavastuuta, ylärajaa eikä halvimman kulkuneuvon vaatimusta. Myös matkat harjoituspaikoille ja vastaaville voidaan ilmoittaa, jos niistä ei ole saatu korvauksia. Oman auton käytöstä voi esittää vähennettäväksi 0,30 €/km ja polkupyörästä 98 €/vuosi. Kun oman auton kilometrimäärä syötetään OmaVeroon, laskee järjestelmä vähennyksen automaattisesti.

Veroilmoituksessa verotuksen perusteena olevat tiedot kannattaa tarkistaa!

Päiväraha, ylimääräiset elantomenot

Jos työnantaja ei ole maksanut päivärahaa työmatkasta, jonka päivärahaehdot täyttyvät, voit vaatia vähennettäviksi ylimääräisiä elantomenoja. Ellei muuta osoiteta, pidetään tavanomaisina 11,25 euroa työpäivältä. Ylimääräisinä menoina pidetään tämän ylittäviä elantomenoja. Näitä kuluja vaadittaessa on esim. ateriakuitein pystyttävä näyttämään, että matka on tapahtunut ja kuluja on todella ollut. Jos tällainen matka kesti 6–10 tuntia, on vähennys 16 €/vuorokausi, pidemmiltä matkoilta vähennys on 30 €/vuorokausi. Jos kuluja (vaikkapa asujen pesettämiskuluja) on ollut enemmän, ne on osoitettava kuitein.

Ammattikirjallisuus

Ammattilehdet (Kotimaa, Kirkkomusiikkilehti jne.) musiikkikirjat, äänitteet, hartauskirjat, kommentaarit, nuotit jne. ovat vähennyskelpoisia. Yleisteoksista ja äänitteistä tarvitaan usein selvitys, miten ne liittyvät tulon hankkimiseen. Yleensä riittää yksinkertainen lista hankinnoista ja myyjistä.

Työhuone

Jos verovelvollisella ei ole ollenkaan työnantajan järjestämää työhuonetta, tai hän tekee etätyötä kokopäiväisesti ja yli 50 % työvuoden työpäivistä, on vähennys 920 €/vuosi. Useimmilla meistä on työhuone, mutta jos käyttää asuntoa osapäiväisesti päätyöhön tai sivutyöhön, tekee enintään 50 % työvuoden työpäivistä etätyötä, toimii freelancerina jne., on vähennys 460 €. Tämä ehto täyttyy mm. niin, että asunnossa harjoitellaan ja siellä säilytettään soittimia, nuotteja jne. Jos käyttää asuntoa satunnaisesti työhuoneena tai tekee etätyötä satunnaisesti, on vähennys 230 €. Muusikolle erillinen tai asunnon yhteydessä oleva työhuone on harjoittelua varten välttämätön, eikä työhuonevähennyksen hyväksymisessä yleensä ole ollut ongelmia, mutta vähennys on kuitenkin pyydettäessä perusteltava asianmukaisesti.

Työasunto

Jos perheellisen pitää työpaikan sijainnin vuoksi vuokrata kakkosasunto vähintään 100 km päästä varsinaisesta asuinpaikasta, voi vaatia vähennettäväksi enintään 450 €/täysi kalenterikuukausi, jona verovelvollisella on ollut molemmat asunnot. Perheettömällä täytyy olla kaksi työpaikkaa ja kaksi asuntoa näiden kaukana toisistaan sijaitsevien työpaikkojen vuoksi. Työasuntovähennyksen voi saada vain toinen puolisoista, omistusasunnosta vähennystä ei saa.

Ammattilehdet, musiikkikirjat, äänitteet, hartauskirjat, kommentaarit, nuotit jne. ovat vähennyskelpoisia.

Virka- tai työpuku – suojavaatteet ja suojaimet

Yleensä vaatemenot ovat elinkustannuksia. Vähennystä voidaan myöntää, jos työpukua ei voi käyttää muuten kuin työtehtävissä tai jos työ kuluttaa vaatteita tai on erittäin likaista – tai ehkä kanttoreita ajatellen erityisen puhdasta! Joskus verottaja voi vaatia työnantajan antaman todistuksen ”pukupakosta” ja selvityksen siitä, minkä verran asua on käytetty töissä ja minkä verran muutoin. Usein kanttoreiden käyttämän juhlallisen asun on saanut vähennetyksi ilmoittamalla sen esiintymisasuna (joka se on) ja vertaamalla sitä orkesterimuusikon asuun. Työvaatteiden pesula- ja korjauskulut voi esittää vähennettäviksi. Jos saat työnantajalta pukukorvausta, se on verotettavaa tuloa. Jos hankit itse omia suojaimia, esim. korvatulppia, kasvomaskeja tai paidansuojia, ne ilmoitetaan tässä kohtaa. Papin virkapuku on verottajan ohjeen mukaan katsottu vähennyskelpoiseksi.

Työvälineet, soittimet, taitelijoiden kulut, tietokone ja tietoliikenneyhteydet, toimistotarvikkeet

Jos hankkii omia soittimia, nuottitelineitä, tarvikkeita, äänirautaa, muistitikkua, kovalevyä ja huoltaa/huollattaa niitä (esim. pianonviritykset), ilmoitetaan nämä kulut myös. Yleensä alle 1 000 € ja alle kolme vuotta käytettävät hankinnat ilmoitetaan vähennyksenä hankintavuonna ja tätä isommat tai pitempään käytettävät hankinnat useammalle vuodelle jaettuina poistoina. Myös alle 1 000 € hankinnan voi ilmoittaa poistoina, jos hankinnan käyttöikä on yli kolme vuotta. Poistoja ei ole pakko aloittaa heti hankintavuonna, esim. opiskelija voi halutessaan aloittaa poistojen ilmoittamisen vasta, kun on töissä ja tulot ovat isommat.

Pelkästään työkäyttöön hankitun tietokoneen voi vähentää kokonaan. Jos konetta tarvitsee töihin, mutta sillä on muutakin käyttöä, saattaa verottaja pyytää selvityksen koneen käytöstä. Yleensä lyhyt ja ytimekäs selvitys on pitkää parempi. Nuotinnus- ym. tarvittavat ohjelmat, printterit, värit, ulkoiset kovalevyt, internetin ja puhelinkulut voi esittää myös vähennettäviksi, kun ne on tehty tulon hankkimiseksi. Ilmoitukseen laitetaan kulut ja kuinka suuri osa niistä aiheutuu työstä.

Tietokoneiden vähennysoikeuden määränä voidaan pitää seuraavia prosenttiosuuksia tietokoneen hankintamenosta: Ei näyttöä laitteiden käytöstä työssä = 0 %. Näyttöä työkäytöstä = 50 %. Näyttöä pääasiallisesta työkäytöstä. Tietokonetta on käytetty esimerkiksi huomattavien sivutulojen hankinnassa = 100 %. Olen yleensä esittänyt esim. puolet internetyhteyden kuluista, ja ne on hyväksytty.

Opiskelukustannukset, opintomatkat ja mestarikurssit

Jos opiskelu johtuu nykyisessä työssä tarvittavan ammattitaidon täydentämisestä/ylläpitämisestä, voidaan siitä aiheutuneita kuluja vähentää. Jos esim. jostain koulutuksesta työnantaja maksaa osan ja itse osan, voi oman osuutensa esittää vähennettäväksi. Esitys on hyvä valmistautua perustelemaan. Jos muodollinen pätevyys lisääntyy koulutuksen myötä, voi olla vaikea saada vähennystä hyväksytyksi. Opintomatkoja ja mestarikursseja voidaan vähentää samoin em. perustein. Niistä voi ilmoittaa sekä itse opiskelusta että matkasta ja elämisestä aiheutuneita kuluja.

Sairauskulut ja terveydenhoito

Yleensä sairauskulut ja terveydenhoidosta aihetuvat kulut ovat vähennyskelvottomia elantomenoja. Laulajan voice massage -hoitoja voidaan kuitenkin hyväksyä samoin kuin joitain hammashoitoja ja -korjauksia, jos niillä on ammattiin liittyvä yhteys. Ammattitaidon ylläpitämisestä aiheutuvien kulujen vaatiminen vähennettäviksi on perusteltua.

Muita kuluja:

Konserttiliput ovat vähennyskelpoisia, samoin voivat olla muutkin pääsymaksut, jos katsoo oppivansa tilaisuudesta tai on työn hoitamisen kannalta käytävä tilaisuuksissa ja koetettava säilyttää ammattitaitoaan. Muusikon täytyy pitää yllä ammattitaitoaan seuraamalla taiteen kehitystä! Hyvissä konserttiohjelmissa on myös usein tärkeää tietoa.

Lopuksi

Yleisesti on niin, että jos kulu on aiheutunut tulon hankkimisesta, sen saa vähentää. OmaVeroa käytettäessä perusteluja vähennyksille ei yleensä tarvitse tai edes pysty syöttämään järjestelmään, mutta niitä saatetaan pyytää. Edellä oleva lista vähennyksistä ei ole kattava eikä takaa, että jokin siinä mainittu vähennys menisi läpi verotuksessa. Verottajan on kuitenkin lain mukaan tyydyttävä hyväksyttäviin selvityksiin asioista. Jos jotain, esim. kirjaa, tietokonetta tai äänitettä, voidaan katsoa käytettävän myös elantokuluna, on hyvä selvittää itselleen ja tarvittaessa verottajalle, mikä osuus on työstä johtuvaa ja mikä muuta käyttöä. Verottaja suuntaa tarkempaa huomiota yleensä vuosittain valittaville ammattialoille, joilla toimivien verovelvollisten ilmoitukset tutkitaan muilla aloilla toimivien ilmoituksia tarkemmin.

Sain aiemmasta, vastaavasta kirjoituksestani kiitosta, mutta myös kyselyjä, miksi kannustetaan ”tällaiseen veronkiertoon”. Tässä kirjoituksessa ei kannusteta veronkiertoon, vaan referoidaan verottajan ohjeita ja päätöksiä tulonhankkimisesta aiheutuneiden menojen verokohtelusta. Kenenkään ei tietenkään ole pakko ilmoittaa verottajalle mitään tulonhankkimisesta aiheutuneita menoja, mutta silloin maksaa veroja enemmän kuin mitä verottaja on nähnyt oikeaksi ja kohtuulliseksi kantaa.