Liity jäseneksi

Kanttori-urkuriliiton puheenjohtajalta: Kohtaamisia ja yhteistyötä

Minna Raassina, AKIn ja Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja

Tulevat vuodet tarjoavat kanttoreille useita tapahtumia ammatillisen kohtaamisen ja kasvun alustoiksi. Kirkon juhlat, Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium ja seuraavat kanttoripäivät pidetään reilun vuoden sisällä.

Kirkon juhlat Tampereella 17.-19.5.2024 jatkaa musiikkijuhlien perinnettä kolmen perinteisen tapahtuman yhdistelmänä. Kirkkopäivien, Kirkon musiikkijuhlien ja Lähetysjuhlien järjestäjätahot ovat tehneet jo vuosia töitä uudenlaisen yhteisen tapahtuman eteen. Aikainen ilmoittautuminen kannattaa: lippujen hinnat on porrastettu niin, että varhaisempi lipunostaja saa lippunsa edullisemmin.

Tapahtuman sydämenä sykkii keskustorin päälava. Keskustorille rakennetaan myös päätösmessu tuhatpäisine kuoroineen. Lisäksi tapahtuma levittäytyy lukuisiin kirkkoihin sekä mm. pääkirjasto Metsoon ja Pyynikin kirkkopuistoon.

Pohjoismainen kirkkomusiikkisymposium kutsuu kanttoreita Kööpenhaminaan 19.-22.9.2024. Edellinen, Helsingissä järjestetty symposium, oli järjestämisvuorossa olleille valtava haaste korona-ajan alati muuttuvine kokoontumisrajoituksineen. Ensi vuonna Kööpenhaminassa on ohjelmassa perinteiseen tapaan runsas määrä kanttorin työhön liittyvää ammatillista ohjelmaa. Kaupungin kirkoissa on monia tutustumisen arvoisia urkuja. Osa ohjelmasta on englanninkielistä, joten tanskan tai ruotsinkaan sujuva taito ei ole edellytys osallistumiselle ja ohjelmassa mukana pysymiselle.

Myös Kööpenhaminaan kannattaa ilmoittautua ajoissa. Viimeistään helmikuussa 2024 ilmoittautuva saa napattua lippunsa aikaisen linnun edullisempaan hintaan.

Seuraavat kotimaiset kanttoripäivät pidetään Vaasassa 4.-6.2.2025. Päivät ovat kaksikieliset. Ohjelman kokoaminen on tässä vaiheessa vielä työn alla, mutta tapahtuma-aika kannattaa jo merkitä muistiin.

Suhteellisen lyhyelle ajalle sijoittuvien suurempien tapahtumien vuoksi liiton hallitus päätti, että ensi vuonna 2024 ei järjestetä perinteistä kanttoritapaamista Lahden urkuviikkojen yhteydessä. Tapahtumat sitovat liiton resursseja ja myös jäsenkunnan osallistumismahdollisuudet useisiin tilaisuuksiin ovat rajalliset.

Käsillä oleva numero on paperisen Crux-lehden viimeinen. Liittojen viestinnässä sisällöt siirretään digimaailmaan. Paperilehdestä luopuminen tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja nopeuttaa tiedonkulkua.

Viestintäuudistukseen liittyy myös uuden yhteistyön alku. Diakoniatyöntekijöiden liiton sekä Kasvatuksen ja nuorisotyön ammattilaiset KNT:n viestintä liittyy AKI-liittojen kanssa uudeksi verkkomediaksi. Yhteistyö tuntuu hyvin luontevalta, onhan jäsenillämme työelämässä ja edunvalvonnallisesti paljon yhteistä.