Liity jäseneksi

Kanttori-urkuriliiton puheenjohtajalta: Kiinni arkeen

Minna Raassina, Kanttori-urkuriliiton puheenjohtaja                                                                            minna.raassina@evl.fi

Lehden ilmestyessä liitolle on jälleen valittu puheenjohtaja alkaneelle kaksivuotiskaudelle. Kuluneen kauden yhteistyötahoille esitän tässä lämpimät kiitokset!

Päättyneen kauden aikana liiton tavoitteita ja jäsenistöä palvelevia toimia on mm. koostettu liiton uudeksi strategiaksi.

Strategiatyön yhtenä perusjuonteena kulki kysymys siitä, mikä tavoittaisi ja palvelisi jäsentämme tämän omassa arjessa. Luottamusmiesjärjestelmä on säännönmukaisesti noussut tässä suhteessa esiin ensimmäisenä ja kenties miltei tärkeimpänä liiton palveluna. Tästä on tarkoitus pitää lujasti kiinni toimintaa ja järjestelmää entisestään kehittäen ja vahvistaen.

Toinen vahvasti paikallistasolla näkyvä liiton toimintamuoto ovat alaosastot. Kaikilla alueilla ei tällä hetkellä ole aktiivista toimintaa, mutta toisaalta sen merkitys näyttää ilmiselvältä siellä, missä toimitaan.  Strategiatyöskentelyn yhteydessä pohdittiin, miten alaosastoja voitaisiin tukea entistä paremmin. Olisiko byrokratiaa helpotettavissa vaikkapa niin, että alaosastojen toiminta-avustukset maksettaisiin ilman eri anomusta, kunhan vain sopivalla tavalla osoitetaan, että aktiivista ja jäsenistöä palvelevaa toimintaa on?

On tarkoitus, että liiton asiantuntija on yhteydessä alaosastoihin säännöllisesti. Myös alaosastojen kysymyksissä kannattaa olla epäröimättä yhteyksissä liittojen toimistoon silloin, kun apua tarvitaan. Kanttori-urkuriliiton hallitus on vuosittain vieraillut jossakin alaosastossa – tosin tähän jatkumoon ovat viimeiset koronavuodet tuoneet omat haasteensa.

Liiton vuosijuhla-avustus on alaosastojen haettavissa. Syyskuussa juhlittiin Kuopiossa: Onnea vielä kerran 90 vuotta täyttäneelle Pohjois-Savon kanttorit ry:lle!

Monet alaosastot ovat toteuttaneet mieleenpainuvia opintomatkoja ulkomaille. Näiden matkojen mahdollistamiseksi on mahdollista henkilökohtaisesti hakea liiton stipendejä.

Kanttorit ovat avainhenkilöitä seurakuntien välisessä musiikkiyhteistyössä alueellisen kirkkomusiikkitoiminnan mahdollistajina. Kanttori-urkuriliiton alaosastotoiminta mahdollistaa paikallista verkostoitumista myös tässä suhteessa. Vertaistuellisen verkoston uudenlaiseksi muodoksi ideoitiin liiton omaa tutortoimintaa erityisesti uusien kanttoreitten tueksi. Tutorit tulisivat kanttorikunnan piiristä ja heitä tuettaisiin vuosittaisilla virkistys- ja koulutuspäivillä.

Kysymys siitä, miten liitto voisi tukea paikallista työelämää ja alaosastotoimintaa entistä paremmin, säilyy silti. Liiton toiminnan tulee tavoittaa jäsentensä työelämätodellisuus muulloinkin kuin vaikeuksien kohdatessa.