Liity jäseneksi

Julkisen sektorin työehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet tällä viikolla

Julkisalojen koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on aloittanut työehtosopimusneuvottelut kunta- ja valtiosektorilla kuluvan viikon aikana. Työehtosopimukset päättyvät 28.2.

Kunta-alan neuvottelutiedotteessaan JUKO ilmoittaa keskeisiksi neuvottelutavoitteiksi palkkaohjelman, työaikasuojelun edistämisen sekä elokuussa voimaan astuvaan perhevapaauudistukseen liittyvien palkallisten perhevapaiden entistä tasaisemman jakautumisen. Viimeiseen liittyen JUKO kertoo tavoittelevansa myös palkallista omaishoitovapaata.

Kirkon sektorin työehtosopimusneuvottelut on tarkoitus aloittaa 19.1. Kirkon työ- ja virkaehtosopimus on voimassa 28.2.2022 saakka.

JUKOn neuvotteluja koskevat uutiset ja tiedotteet löydät JUKOn verkkosivuilta. Kirkon sektorin osalta tiedotteita löydät myös AKIn verkkosivuilta. AKI ja JUKO twiittaavat työehtosopimusneuvotteluista tunnisteilla #neuvotellen2022 ja #sopien2022.