Liity jäseneksi

JUKO – Uusi yhteistoimintalaki tukee seurakuntia työelämän kehittämisessä, ehdotettu soveltamisraja sen sijaan sulkisi liki 60 prosenttia työnantajista lain ulkopuolelle

JUKO tiedottaa Kirkon yt-laista antamastaan lausunnosta. Juko huomauttaa, että kirkolla ei ole yhteistoimintalakia toisin kuin kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtiolla vaan tuotannollis-taloudellisissa neuvotteluissa kirkossa noudatetaan omaa yhteistoimintasopimusta.

Tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos, kun kirkolliskokous esitti viime syksynä valtioneuvostolle yt-lain säätämistä myös evankelis-luterilaiselle kirkolle.

Kirkon sektorin neuvottelupäällikkö Anne Mikkola JUKOsta toteaa ehdotuksesta, että laki lisää tietoisuutta yhteistoimintaan kuuluvista velvoitteista.

– Se antaa hyvän perustan työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan kehittämiseen niin, että myös paikalliset tarpeet tulevat huomioiduiksi.

Lausunnossaan JUKO arvioi, että ”yhteistoimintamenettelyt ovat aiempaa selkeämmin säänneltyjä ja yhdenmukaistuvat muun yhteiskunnan kanssa”.

Merkittävin parannus nykytilaan verrattuna on seuraamus työnantajalle mahdollisesta neuvotteluvelvoitteen laiminlyönnistä. Seuraamusten puuttumisen vuoksi kirkon nykyinen yhteistoimintasopimus ei ole täyttänyt JUKOn näkemyksen mukaan EU:n yhteistoimintadirektiivin vaatimuksia.

Myös luottamusmiehen oikeus saada tietoa ja vastauksia selvityspyyntöihin paranee lailla nykyisestä.

JUKO painottaa, että kokonaisuutena esitys on niin selkeä, että tulevan lain noudattamisessa ei pitäisi olla haasteita.

JUKO huolestui lain soveltamisrajasta

Uutta lakia ehdotetaan sovellettavaksi ainoastaan 20 henkilöä tai tätä enemmän työllistävissä seurakuntien työpaikoissa.

JUKOn kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja Jussi Junni (Aki-liitot) huomauttaa, että kirkon yhteistoimintasopimuksessa vastaavaa rajausta ei ole.

– Kun kaikista kirkon työnantajista alle 20 henkilöä työllistäviä oli kuluvan vuoden alussa 57 prosenttia, selvää on, että nämä työpaikat jäisivät kokonaan yt-lain ulkopuolelle.

Muualla julkisella sektorilla eli kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtiolla tällaista rajausta ei ole.

– Kirkkohallituksen alaisessa kolmikantaryhmässä JUKO on esittänyt kompromissina soveltamisalaksi kymmentä työntekijää. Näin lain piirissä olisi seurakunnista 72 prosenttia ja henkilöstöstä 96 prosenttia. Pidämme tätä hyvänä ratkaisuna työnantaja- ja työntekijäpuolen näkemyserossa, Junni painottaa.

Kirkon yhteistoimintalaki on näillä näkymin tulossa voimaan mahdollisesti ensi vuoden alussa.

Lue JUKOn tiedote ja tutustu lausuntoon JUKOn verkkosivuilla