Liity jäseneksi

Jouni Heino aloittanut AKI-liittojen lakimiehenä

OTM Jouni Heino aloitti AKI-liittojen lakimiehenä 18.1.2021. Heino työskentelee AKIn lakimiehen sijaisena maaliskuuhun 2022.

Heino tulee AKI-liittoihin työoikeuteen ja työsuojeluun erikoistuneesta lakiasiaintoimistosta.

Heino on työssään oppinut tuntemaan työelämän arjen haasteet. Heinosta on tärkeää havaita, että kummallakin puolella pöytää istuvat ihmiset. ”Haetaan yhdessä rakentavia ratkaisuja eteen tuleviin ongelmiin.”, Heino sanoo. ”Lähtökohtaisestihan on kyse yhteisten asioiden hoitamisesta.”

Kirkon kentällä Heino on työskennellyt mm. henkilöstöpäällikön tehtävissä seurakuntayhtymässä sekä Kirkon sopimusvaltuuskunnassa (nyk. Kirkon työmarkkinalaitos). Heinolla on taustallaan pitkä kokemus myös henkilöstöpäällikön ja -johtajan tehtävistä kunta-alalla ja koulutuskonsernissa.