Liity jäseneksi

Päätoimittajalta: Identiteettipolitiikka on kirkollisen sosiaalietiikan näytön paikka

Identiteettipolitiikka on kirkollisen sosiaalietiikan näytön paikka

Ilari Huhtasalo, päätoimittaja

Arvokeskustelu valtasi päivänpolitiikan kesän ajaksi. Keskustelu, joka on pahimmillaan ollut repivä ja leimaava on parhaimmillaankin vaatinut puolueiden ja poliitikkojen arvojen avaamista ja perustelemista. Keskustelua on käyty teologian ja sosiaalietiikan kotikentillä. Jokainen kurkistus poliittisen kielen taakse tarjoaa tärkeän ikkunan vallanpitäjien arvomaailmaan ja vaikuttimiin.

Identiteettipolitiikka on määritelmällisesti omasta identiteetistä kumpuavaa politiikkaa. Omasta itseymmärryksestä käsin johdetut arvot ja maailmankatsomus on nähty haasteena suomalaiselle konsensushakuiselle poliittiselle keskustelukulttuurille. Identiteetin rakennuspalikat ovat jäykempiä, eikä niitä usein edes pyritä avaamaan keskustelulle. Seurauksena poliittinen keskustelu on polarisoitunut.

Toisaalta asian voi nähdä myös siten, että kansalaisten arvot ja maailmankatsomus tuodaan vihdoin poliittiselle areenalle. Keskustelu on mennyt juurille: puheeksi otetaan muukin kuin politiikkojen tavoitteet ja menetelmät. Kirkolliselle sosiaalietiikalle on nyt tilausta. Maailmankuvat laidasta laitaan ovat lainanneet kristillisestä arvoperinteestä. Aiempaan konsensushakuiseen, paikoin jopa teknokraattiseen keskusteluun kirkolla oli vähemmän sanottavaa.

Tässä Cruxin numerossa käsittelemme sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä ilmiöitä. Juhana Unkurin artikkeli Sukupuolen moninaisuus rippikoulussa luo katsauksen tämän päivän hyviin käytäntöihin rippikoulutyössä. Mio Kivelän kuvareportaasi avaa värikkäästi kirkon työtä Helsingin Pride-marssilla tänä kesänä.

Perheneuvonnan työmuodoista sekä ilmiöistä kertoo kirjoittamani artikkeli Mitä kuuluu perheneuvonta. Perehdymme Tampereen perheasiain neuvottelukeskuksen työhön ja siihen, kuinka palveluneuvontaan panostamalla on asiakaskokemusta huomioitu myös jonotuksen aikana. Kuulemme samalla, miten globaalit kriisit näkyvät perheneuvonnan arjessa.

Taina Kalliokoski luo artikkelissaan Tekoälymurros ja teologit luo katsauksen uusiin tekoälyteknologioihin ja kuvaa niiden tuomia mahdollisuuksia sekä teknologioihin liittyviä teologisia näkökulmia. Essi Hyvösen kirjoitus Turvallisempi tila meille kaikille luo yleiskatsauksen turvallisen tilan periaatteisiin.

Kirkossa ja järjestöissä tehtävä työ tarjoaa yhteiskunnallista lisäarvoa paitsi arvokeskustelun myös ruohonjuuritasolla tehtävän työn kautta. Onkin tärkeää, ettei arvokeskustelu jää pelkiksi ohjelmakirjauksiksi. Arvot ja lähimmäisen hyväksi tehtävä työ elävät vahvana kirkossa ja muualla suomalaisella kolmannen sektorin kentällä.

Toivotan aurinkoista syksyä ja antoisia lukuhetkiä!