Liity jäseneksi

Hiljaisuuden jooga on tarkoitettu kaikille

Heli Harjunpää, Sairaalapappi, Helsingin seurakuntayhtymä

Olen kiitollinen Suomen kirkon pappisliitolle avarakatseisesta Vuoden pappi 2022-nimityksestä, joka perusteluineen ottaa huomioon kasvavan joukon ihmisiä, jotka kaipaavat kokonaisvaltaista sekä kokemuksellista hengellisyyttä ja toivovat sitä myös kirkolta. Lisäksi tämä valinta vahvistaa kouluttamiani Hiljaisuuden joogan ohjaajia, jotka ohjaavat seurakunnissa ympäri Suomea ja joita on lukumääräisesti jo noin sata.

Hiljaisuuden jooga® on kehittämäni kristillinen harjoituskokonaisuus, jossa keskeistä on uskon ytimestä nouseva armo sekä Jumalan rauha ja rakkaus. Olen rekisteröinyt tämän lajin siksi, että haluan säilyttää ja antaa eteenpäin Hiljaisuuden joogan keskeiset perusteet. Näitä ovat armollisuus, lempeys, avara hengellisyys, luomakunnan kunnioitus sekä selkeä ja yksinkertainen harjoitustapa. R-kirjain ympyrän sisällä Hiljaisuuden joogan nimen perässä saa virallisen tulkinnan rinnalle mielessäni myös hengellisen näkökulman, jossa R-kirjain on merkki rukouksesta, rauhasta ja rakkaudesta.

Olen pitkän linjan sairaalapappi ja perehtynyt erityisesti vanhustyöhön sekä saattohoitoon. Olen myös työnohjaaja, retriitinohjaaja ja joogaopettaja. Näissä tehtävissä levollinen asettuminen kuunteluun ja dialogiin sekä yhteyden löytäminen itseen ja toisiin ovat keskeisiä asioita. Läsnä olevaa olemisen tapaa olen opetellut myös lempeiden joogaharjoitusten ja tietoisuustaitojen avulla. Hiljaisuuden joogaa olen kehittänyt oman harjoitukseni, kokemukseni, opiskelujeni ja teologisen ymmärrykseni pohjalta. Tärkeitä keskustelukumppaneita ja tukijoita minulle ovat olleet useat viisaat teologit ja uskontotieteilijät, joille olen hyvin kiitollinen. Olen saanut korkeatasoista oppia eri alojen opettajiltani ja koulutuksessani olleilta ihmisiltä, joita lämpimästi kiitän. Suuret kiitokset kuuluvat Hiljaisuuden Ystävät ry:lle, joka on alusta asti lähtenyt ennakkoluulottomasti tukemaan tätä kehittämääni harjoitus- ja rukoustapaa. Tästä aiheesta tekemäni kirja Hiljaisuuden jooga®, ohjaajan opas on HYS ry:n tuore julkaisu.

Kehon hoitoa, sielunhoitoa ja hengellisyyttä

Hiljaisuuden joogan harjoituksissa on mahdollisuus vetäytyä hälinästä ja kiireestä hiljentymiseen ja suorittamattomuuteen. Harjoitukset rakentuvat lempeästä kehon hoidosta, mieltä rauhoittavasta sielunhoidosta sekä kannattelevasta hengellisyydestä, jossa avaudutaan hiljaisuuteen, Pyhän Hengen johdatukseen ja Kristuksen valoon. Tarkoitus on, että nämä harjoitukset sopivat kaikille, sillä jokainen saa tehdä ne itselleen sopivalla tavalla, arvostelematta tai vertailematta itseään muihin. Niissä asetutaan kuulostelemaan, mikä on itselle hyväksi juuri siinä hetkessä. Hiljaisuuden joogan harjoituksissa ei ole tarkoitus tulla paremmaksi eikä mitään erityistä osaamista tarvita. Niissä saa olla rauhassa oma itsensä, juuri sellaisena millaiseksi Jumala on jokaisen luonut.

Kun itse ohjaan Hiljaisuuden joogaa, näen osallistujat ja itseni osana suurempaa kokonaisuutta, osana laajaa luomakuntaa. Jokainen meistä on erilainen, kuin metsän puu, kasvi tai eläin. Olemme kuitenkin kaikki peräisin samasta alkulähteestä, elämän Luojasta, Jumalasta. Voin myös tunnistaa, miten jokaisen sisimmässä on elämän valo ja kuinka Jumalan rakkaus sekä Kristuksen valo voivat kirkastua jokaisessa ja saada yhä enemmän tilaa. Siksi Hiljaisuuden joogan harjoituksissa avaudutaan kohden sisäistä hiljaisuutta, jossa voi huomata Pyhän Hengen läsnäolon ja kuulla Jumalan ”äänen”. Näin Hiljaisuuden joogan harjoitukset auttavat löytämään jokaisen omaa sisäistä rauhaa ja sitä kautta vahvistamaan myös kollektiivista rauhan ja hyvän ulottuvuutta.

Hiljaisuuden joogan kristillisessä harjoituskokonaisuudessa yhdistyy kolme harjoitusta:

  • Kehon harjoitus, jossa lempeästi ja monipuolisesti hoidetaan, vahvistetaan sekä rentoutetaan kehoa.
  • Mielen harjoitus, jossa annetaan mielelle mahdollisuus rauhoittua läsnäoloon tässä hetkessä, levätä ja hiljentyä.
  • Hengellinen harjoitus, jossa avaudutaan kohden rukouksen ja armon kokemisen tilaa.

Hiljaisuuden joogassa keho otetaan mukaan rukoukseen kokonaisvaltaisesti monipuolisen ja lempeän joogan keinoin. Hiljaisuuden joogassa ajallinen ja muuttuva keho nähdään mahdollisuutena olla tässä maailmassa ja toimia Jumalan rakkauden palveluksessa. Kristillisen perinteen mukaan ihmisille on annettu vastuu hoitaa ja varjella luomakuntaa, jonka arvokkaana osana on myös jokaisen luodun oma keho. Hiljaisuuden joogan harjoituksissa kehon hoitamiseen ja arvostamiseen liittyy myös kehon näkeminen Pyhän Hengen elävänä temppelinä.

Joogaa on harjoitettu kautta aikojen monien maailmankatsomusten, uskontojen ja näkemysten osana. Nykyään se on hyvin suosittu harrastus ympäri maailman, niin myös Suomessa. Jooga-sana on laaja yleiskäsite, kuten musiikki. Sitä on hyvin monenlaista ja se on jatkuvasti muuttuvaa, kuten kaikki ihmisten luoma kulttuuri. Suomessa joogaa on ollut jo ennen 1960-lukua, jolloin se levisi työväen- ja kansalaisopistojen kautta ympäri maata. Yksi ensimmäisiä joogan tuojia suomalaisille sovellettuna oli teologi Elvi Saari (1910–1985), joka oli Viittakiven opiston rehtori ja Suomen joogaliiton pitkäaikainen puheenjohtaja.

Hiljaisuuden joogassa keho otetaan mukaan rukoukseen kokonaisvaltaisesti monipuolisen ja lempeän joogan keinoin.

Rukous rauhan puolesta

Hiljaisuuden joogan hengellisissä harjoituksissa avaudutaan levollisesti kohden rukouksen tilaa. Tämä tapahtuu sanallisin rukouksin, jotka punoutuvat harjoituksiin sekä antamalla myös tilaa sanattomalle rukoukselle eli kontemplaatiolle. Seurakuntien toiminnassa ja kristillisten retriittien yhteydessä kristillisyyteen liitytään Hiljaisuuden joogassa mahdollisimman tutuilla, yhteisestä kristillisestä perinteestä nousevilla rukouksilla, Raamatun teksteillä ja virsien sanoilla, jotka yhdistetään harjoituksiin. Hiljaisuuden joogan keholliset rukoukset vahvistavat erityisellä tavalla kehon kautta juurtumista uskoon, toivoon ja rakkauteen.

Hiljaisuuden joogassa liitytään vanhaan traditioon, mutta samalla ollaan hyvin läsnä elämän nykyhetkessä. Hiljaisuuden joogan ytimessä on aina rukous rauhan puolesta. Tässä maailman tilanteessa liitymme Hiljaisuuden joogan harjoituksissa rauhanrukoukseen koko olemuksellamme.

Rukoilen, että Hiljaisuuden jooga saisi olla tässä ajassa kanavana Jumalan rauhalle ja rakkaudelle.

Kirjoittaja on Vuoden pappi 2022.

Lue lisää

Kirjat

Hiljaisuuden jooga®, ohjaajan opas (2022 Hiljaisuuden Ystävät ry.)

Kiitollisuuden jooga, hyvinvointia jokaiseen päivään (2018 Kirjapaja)

Hiljaisuuden tie, kristillisiä joogaharjoituksia (2017 Kirjapaja)

Videot

Hiljaisuuden jooga® -kanava Vimeossa: https://vimeo.com/user113821331