Liity jäseneksi

Hengellistä työtä ja enemmän – sotilaspappi tukee toimintakykyä

Ilari Huhtasalo
Asiantuntija, AKI-liitot

Hyökkäys Ukrainaan osoitti puolustusvoimien tilannekuvan oikeaksi, sanoo Sotilaspastori Juuso Sikiö. Suuremmat yllätykset koettiin muualla yhteiskunnassa. NATOon liittyminen sekä Ukrainan tilanteen seuraaminen näkyvät kantahenkilökunnan kahvipöytäkeskusteluissa.

Heinäkuusta 2020 maasotakoulun sotilaspastorina työskennellyt Juuso Sikiö on palannut sotaharjoituksesta haastattelua varten. Tammikuu on Haminassa kiireistä aikaa, sillä uusien alokkaiden lisäksi käynnissä on reservinupseerikurssi.

Asepalvelusta suorittavien osalta hän on huomannut, että motivaatio maanpuolustukseen vaikuttaa kasvaneen. ”Nyt ollaan paremmalla asenteella liikkeellä. Esimerkiksi ainaista odottelua ei tarvitse enää selitellä.”

Asepalvelusta suorittavien puheissa Sikiö ei ole huomannut merkkejä mistään erityisestä pelosta, mutta kertoo, että kotiväki saattaa kysellä alokkaiden turvallisuudesta.

Sotilaspastorin arki on itsenäistä. Työtehtäviin lukeutuu sielunhoitoa, hengellisiä tilaisuuksia sekä koulutustehtäviä. Ennen kaikkea sotilaspappi on mukana ja näkyy. Sikiö luonnehtii rooliaan englantilaisen sotilaspapin rooliksi – Hän kulkee taistelijoiden mukana.

Ukrainan tilanteen kehittymisen myötä puolustusvoimien määrärahat ovat kasvaneet. Kalustohankintojen lisäksi kertausharjoitusten määrää on lisätty. Tämä työllistää myös sotilaspapistoa.

Sotilaspapisto tavoittaa heidät, joita kirkon on muutoin vaikea tavoittaa

Sikiö luonnehtii sotilaspapiston asemaa puolustusvoimissa vakaaksi. ”Kun muualla yhteiskunnassa esitetään kysymyksiä kirkon roolista, täällä asema on vahva ja hyvä.” Papiston tehtävä puolustusvoimissa hahmotetaan hengellistä työtä laajempana: toimintakyvyn ylläpitämisenä.

Sotilaspapin työ Haminassa tavoittaa kattavasti erityisesti reservinupseerikurssin osallistujat, joista Sikiön arvion mukaan jopa 90 % osallistuu kenttähartauksiin. Haminassa sotilasehtoollisille osallistui viime vuonna noin 1 040 kävijää. Aika hyvin, erityisesti kun huomioi, että kyse on 20–27-vuotiaista miehistä, joita kirkon on muutoin vaikea tavoittaa.

Varusmiespapin on löydettävä paikkansa osana joukkoa

Eräs Sikiön tehtävistä on varusmiespappien koulutus. Tyypillinen varusmiespapiksi tai diakoniksi koulutettava on teologian tai nuorisotyön opiskelija, jolla on iästä johtuen suppeasti opintoja suoritettuna.

Juuso Sikiö: ”Varusmiespapin on opittava tuntemaan varusmiehen ja sotilaan maailma.”

Sikiö ajattelee, että varusmiespapin on opittava tuntemaan varusmiehen ja sotilaan maailma. ”Ilman luottamusta ei sotilassielunhoito onnistu”, Sikiö sanoo. Varusmiespapilla mukaan sotilaan maailmaan pääseminen korostuu, sillä vajaan yhdeksän kuukauden palvelusaika loppuu kesken. Haminassa järjestettävien varusmiespappikurssien ohjelmaan kuuluu nykyään noin 11 kilometrin tutustumismarssi, jonka aikana suoritetaan ryhmäytymis- ja tutustumistehtäviä.

Sikiö arvioi, että varusmiespapit työskentelevät eri tavoin ja omilla vahvuuksillaan, mutta tämä edellyttää luottamuksen ansaitsemista sekä sotilaaksi kasvamista. Minun logiikkani on, että sotilaan temput opitaan armeijassa”, Sikiö kertaa. ”Varusmiespappi ei automaattisesti kuulu kalustoon, vaan hänen on löydettävä paikkansa osana joukkoa. ”

Tietoturvallisuuden merkitys on korostunut

Puolessa välissä haastattelua huomaan, että vastaukset käyvät yhä suppeammiksi. Papiston reservin sijoituksista tai lukumääristä ei voi sanoa paljoakaan julkisuuteen. Tietoturvallisuuden merkitys on korostunut, ja puolustusvoimissa ymmärretään, että julkisten tietolähteiden tiedustelu on helppoa ja halpaa. Sikiö kuitenkin kertoo arvostavansa puolustusvoimien viestinnän kehittymistä viime vuosien aikana. Maanpuolustuksesta ja sen merkityksestä puhutaan nyt aiempaa enemmän.

Kertausharjoituksista Sikiö tyytyy sanomaan, että reservissä sotilaspapiston tehtäviin ei ole tullut oleellisia muutoksia. Yleisesti Sikiö kertoo, että kertausharjoituksia järjestetään sekä joukko- että toimialakohtaisesti. Mikäli olet suorittanut varusmiespalveluksen, eikä tiedossasi ole, oletko sijoitettuna sotilaspapiksi, Sikiö neuvoo olemaan yhteydessä lähimpään sotilaspappiin tai aluetoimistoon. Hän kertoo, että puolustusvoimien kirkollinen työ pyrkii löytämään teologit oikeille paikoille.

Mikäli reservin tehtäviä säännöllisemmät sotilaspapin tehtävät kiinnostavat, edellyttää sotilaspapin virka suoritettua asepalvelusta, soveltuvuustestausta, turvallisuusselvitystä sekä kahden kilometrin tulosta Cooperin testissä. Sikiö vinkkaa, että paikkoja tulee harvoin auki, ja mikäli tehtävänkuva kiinnostaa, kannattaa harkita myös oman maantieteellisen mukavuusalueen ulkopuolella aukeavia virkoja. Virkapaikkaa voi vaihtaa myös sisäisissä hauissa.

Sikiö jatkaa matkaansa. Iltapäivällä on vielä varusmiehen tapaaminen sotilaspastorin kanssa. Huomenna Sikiö tapaa seurakuntaa alokkaiden ensimmäisessä sotaharjoituksessa. Siellä välimatka taittuu suksin ja työt hoituvat jutellen.