Liity jäseneksi

Hae AKI-liittojen työryhmiin

AKI-liitoissa työskentelee vuosina 2023–2024 yhteisiä neuvottelukuntia, toimikuntia ja työryhmiä, joihin nyt haetaan jäseniä. Toivomme AKIn jäsenliitoista Pappisliitosta, Kanttori-urkuriliitosta sekä Teologiliitosta edustajia näihin toimielimiin. Etsimme mahdollisimman monipuolista kokoonpanoa eri työtehtävissä työskentelevistä, eri sukupuolta olevista, eri-ikäisistä ja eri työmarkkina-asemassa olevista jäsenistä.

Neuvottelukunnat, toimikunnat ja työryhmät kokoontuvat muutaman kerran vuodessa. Pääasiallisesti kokoukset ovat verkossa Teamsin välityksellä. Kokouksista maksetaan kokouspalkkio ja lähikokouksista lisäksi matkakorvaukset.

Hakuaika on ke 7.12.2022 mennessä. Pääset hakulomakkeelle tästä linkistä.

Kirkon neuvottelukunta (Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton jäsenet)

AKI-liittojen kirkon neuvottelukunta on uusi toimielin, jonka tarkoituksena on vahvistaa evankelis-luterilaisessa kirkossa työskentelevien jäsenten ja liiton välistä yhteydenpitoa. Kirkon neuvottelukunta päättää AKI-liittojen neuvottelutavoitteista sekä kannasta Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) hyväksymisen suhteen. Neuvottelukunta seuraa ja ottaa kantaa myös muihin ajankohtaisiin asioihin kirkon sektorilla. Neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2023–30.6.2024.

Pappisliitto hakee edustajakseen neuvottelukuntaan viittä jäsentä. Kanttori-urkuriliitto hakee edustajakseen neuvottelukuntaan kahta jäsentä. Neuvottelukuntaan valittavan tulee työskennellä Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Toivomme, että hakijoiden joukossa olisi myös luottamusmiehiä.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Jussi Junni (p. 09 4270 1507, jussi.junni@akiliitot.fi).

Hakuaika on ke 7.12.2022 mennessä. Pääset hakulomakkeelle tästä linkistä.

Yleinen neuvottelukunta

AKI-liittojen yleinen neuvottelukunta on uusi toimielin, jonka tarkoituksena on vahvistaa valtiolla, kunnissa, hyvinvointialueilla, järjestöissä ja muualla yksityisellä sektorilla työskentelevien jäsentä sekä liiton välistä yhteydenpitoa. Yleinen neuvottelukunta päättää AKI-liittojen neuvottelutavoitteista neuvottelutavoitteista edellä mainituilla sopimusaloilla suhteen. Neuvottelukunta seuraa ja ottaa kantaa myös muihin ajankohtaisiin asioihin näillä työmarkkinasektoreilla. Neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2023–30.6.2024.

Pappisliitto hakee edustajakseen neuvottelukuntaan kolmea jäsentä. Kanttori-urkuriliitto hakee edustajakseen neuvottelukuntaan yhtä jäsentä. Teologiliitto hakee edustajakseen neuvottelukuntaan kahta jäsentä. Neuvottelukuntaan valittavan tulee työskennellä valtiolla, kunnassa, hyvinvointialueella taikka yksityisellä sektorilla järjestössä tai yrityksessä (ml. ammattikorkeakoulut).

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Jussi Junni (p. 09 4270 1507, jussi.junni@akiliitot.fi).

Hakuaika on ke 7.12.2022 mennessä. Pääset hakulomakkeelle tästä linkistä.

Cruxin toimituskunta (Pappisliiton jäsenet)

Cruxin toimituskunta vastaa Crux-lehden suunnittelusta, teemanumeroiden ideoinnista sekä artikkeleiden hankinnasta. Toimikunnan jäsenet osallistuvat osittain myös lehden juttujen kirjoittamiseen. Toimituskunnan toimikausi päättyy 31.12.2023 ja nyt haettavana on täydennyshaussa paikkoja ajalle 1.1.2023–31.12.2023. Pappisliitto hakee edustajakseen toimituskuntaan kahta jäsentä.

Lisätietoja antaa asiantuntija Ilari Huhtasalo (p. 09 4270 1513, ilari.huhtasalo@akiliitot.fi).

Hakuaika on ke 7.12.2022 mennessä. Pääset hakulomakkeelle tästä linkistä.

Viestintätoimikunta (Pappisliiton sekä Kanttori-urkuriliiton jäsenet)

AKI-liittojen viestintätoimikunta tukee liittojen viestintää suunnittelemalla, ideoimalla ja antamalla palautetta. Toimikunnan jäsenet pääsevät kehittämään AKI-liittojen brändiä, verkkosivuja ja sosiaalista mediaa. Toimikunnan toimikausi on 1.1.2023–31.12.2024.

Pappisliitto hakee edustajakseen toimikuntaan neljää jäsentä. Kanttori-urkuriliitto hakee edustajakseen toimikuntaan kahta jäsentä.

Lisätietoja antaa asiantuntija Ilari Huhtasalo (p. 09 4270 1513, ilari.huhtasalo@akiliitot.fi).

Hakuaika on ke 7.12.2022 mennessä. Pääset hakulomakkeelle tästä linkistä.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän tehtävänä on uudistaa AKI-liittojen yhdenvertaisuuslinjaukset, jotka on hyväksytty vuonna 2018. Yhdenvertaisuuslinjaukset sisältävät AKI-liittojen tavoitteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Linjaukset on määrä uudistaa vuoden 2023 aikana, jonka jälkeen työryhmän työ päättyy. Pääset lukemaan voimassa olevat linjaukset tästä linkistä.

Pappisliitto hakee edustajakseen työryhmään neljää jäsentä. Kanttori-urkuriliitto hakee edustajakseen työryhmään kahta jäsentä. Teologiliitto hakee edustajakseen työryhmään yhtä jäsentä.

Lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Jussi Junni (p. 09 4270 1507, jussi.junni@akiliitot.fi).

Hakuaika on ke 7.12.2022 mennessä. Pääset hakulomakkeelle tästä linkistä.