Liity jäseneksi

Ehdolle asettuminen helpottuu, edustavuus laajenee – Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton valtuustoihin uudistuksia

Opiskelijajäsenet valitaan jatkossa vaalein ja ehdokaslistoista luovutaan. Pappisliiton maisteri- ja kandidaattijäsenet ovat jatkossa vaalikelpoisia. Seuraavat vaalit käydään alkuvuodesta 2022.

AKI-liittojen, Pappisliiton sekä Kanttori-urkuriliiton valtuustot kokoontuivat 12.4. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton sääntömuutokset sekä työ- ja vaalijärjestykset.

Nyt käsitelty sääntömuutos uudistaa Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton valtuustoja merkittävästi. Pappisliiton maisteri- ja kandidaattijäsenet sekä molempien liittojen opiskelijajäsenet ovat uusien sääntöjen hyväksymisen myötä vaalikelpoisia. Tähän asti Pappisliiton maisteri- ja kandidaattijäsenet ovat voineet äänestää valtuuston vaaleissa, mutta eivät asettua ehdolle. Liittojen opiskelijatoimikunnat ovat puolestaan nimenneet valtuuston opiskelijaedustajat.

Opiskelijajäsenet vaalikelpoisia, ehdokasasettelu helpottuu

Pappisliiton valtuustoon valitaan tulevissa valtuuston vaaleissa 19 pappia vaalipiireinä toimivista hiippakunnista sekä yksi maisteri- tai kandidaattijäsen neljän vuoden vaalikaudeksi. Lisäksi valtuustoon valitaan vaalilla joka toinen vuosi 3 opiskelijajäsentä siten, että jokaisesta yliopistosta valitaan yksi opiskelijaedustaja.

Kanttori-urkuriliiton valtuustoon valitaan tulevissa vaaleissa 9 jäsentä, yksi jokaisesta hiippakunnasta. Kahden vuoden välein valitaan vaalein 2 opiskelijaedustajaa siten, että yksi valitaan Taideyliopiston ja yksi muiden oppilaitosten opiskelijoista.

Pappisliiton ja Kanttori-urkuriliiton uusissa säännöissä valtuustoon ehdolle asettuminen helpottuu. Ehdolle asettuakseen tarvitsee yhden jäsenen kannatuksen. Lisäksi vaalilistoista luovutaan.

Hallintorakenteen päivitys tuo voimavaroja jäsenpalveluun ja osallistavampaan hallintoon

Päätökset liittyvät AKIn hallintorakenteen uudistamiseen ja hallinnon nykyaikaistamiseen. Tammikuussa AKI-liittojen valtuuston kokouksessa päätettiin, että AKIn jäsenliitot käyttävät jatkossa valtaa neljästi vuodessa kokoontuvassa AKIn liittokokouksessa, johon jäsenliittojen valtuustot valitsevat jatkossa yhteensä 30 edustajaa.

Hallinnon virtaviivaistaminen mahdollistaa sen, että AKI-liitot keskittyy jatkossakin laadukkaaseen jäsenpalveluun. Järjestödemokratiaa kehitetään edelleen ja jäsenet osallistetaan jatkossakin kyselyillä, äänestyksillä ja muilla käytettävissä olevilla nykyaikaisilla menetelmillä päätöksentekoon. Muun muassa AKI-liittojen uusi nimi on jäsenten kyselyllä ideoima.

Pappisliiton sekä Kanttori-urkuriliiton valtuustovaali järjestetään seuraavan kerran tammi-helmikuussa 2022. Ehdokasasettelu suoritetaan 31.10.2021 mennessä.