Liity jäseneksi

Akipedia: Saako nuoren puhelimen takavarikoida rippileirillä?

Toimistolta tiedustellaan tasaisin väliajoin ja varsinkin näin kesän kynnyksellä, onko seurakunnan työntekijällä oikeutta takavarikoida leirille osallistuvien nuorten puhelimia leirin ajaksi tai vaikkapa vain opetustuntien ajaksi.

Kysymys toistuu joka kevät ja liikkeellä tuntuu olevan paljon myös väärää tietoa. Vastaus on kuitenkin varsin yksiselitteinen: seurakunnan viranhaltijalla tai työntekijällä ei ole oikeutta takavarikoida osallistujien puhelimia tai muuta omaisuutta.

Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Koska kirkko on julkinen toimija, olisi henkilökohtaisten tavaroiden takavarikointi leirillä julkisen vallan puuttumista ihmisten perusoikeuksiin, tässä tapauksessa omaisuuden suojaan. Jotta se olisi sallittua, tulisi lainsäädännöstä löytyä tällaisen menettelyn salliva säännös. Kirkkolaissa ei kuitenkaan ole annettu viranhaltijoille oikeutta ottaa pois leiriläisten puhelimia tai muitakaan henkilökohtaisia tavaroita. Tässä suhteessa rippikoulun opettajien oikeudet ovat vähäisemmät kuin koulun opettajien, koska perusopetuslain säännöksen perusteella koulun opettajilla on tietyissä tilanteissä oikeus takavarikoida esine, jolla oppilas häiritsee opetusta.

Joskus ”kännykättömyydestä” tehdään ennen leiriä sopimus, jossa nuori tai vanhempansa antavat suostumuksen siihen, että puhelinta ei tuoda leirille. Samoin on mahdollista, että sovitaan oppituntien aikaisesta kännykkäparkista. Kumpikin järjestely perustuu vapaaehtoisuudelle. Jos siis nuori kieltäytyykin noudattamasta sovittua, työntekijä ei silti saa takavarikoida puhelinta sopimukseen vedoten. Takavarikkoon oikeuttaisi vain laintasoinen säännös, jollaista ei siis ole olemassa. Jos sovitusta ei pidetä kiinni, seurakunnan työntekijöiden oikeudeksi jää lähinnä keskeyttää leiri kyseisen nuoren osalta.

Jos seurakunnassa on noudatettu lainvastaista käytäntöä puhelinten takavarikoinnista, asia on syytä ottaa puheeksi ja korjata ennen tulevan kesän leirejä.

Maarit Engström
Lakimies, AKI-liitot

— Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen edunvalvontaa@akiliitot.fi