Liity jäseneksi

Akipedia: Nollatuntisopimukset

Aion irtisanoutua työstäni, jota teen ns. nollatuntisopimuksella. Olen kuitenkin käytännössä työskennellyt pitkään noin 25 tuntia viikossa. Saanko irtisanomisajalta palkkaa, jos työnantaja pahoittaa mielensä irtisanoutumisesta eikä osoita minulle työvuoroja?

Vaihtelevan työajan työsopimus, tarvittaessa töihin kutsuttava työntekijä, nollatuntisopimus, nollatuntityöntekijä – yleisellä ja joskus kiistanalaisella järjestelyllä on monta nimeä. Työsopimuslaki kuitenkin asettaa sen käytölle työntekijän asemaa turvaavia rajoja.

Vaihtelevan työajan sopimuksissa ei siis välttämättä turvata työntekijälle lainkaan työtunteja, jos työssäoloajaksi on sovittu esimerkiksi 0–30 tuntia. Usein järjestely voi olla esimerkiksi opiskelijalle hyvinkin toivottu, koska työtä pystyy tekemään joustavasti opiskelujen ohessa. Mutta myös ongelmat ovat ilmeisiä ja tapaukset, joissa henkilö on syystä tai toisesta joutunut työnantajan epäsuosioon, ovat saattanet tarkoittaa lähes täystyöllistetystä kokonaan vaille tuloja joutumista ilman minkäänlaista varoaikaa.

Työsopimuslaki tuo kuitenkin esimerkiksi kysymyksessä mainittuihin irtisanomistilanteisiin turvaa. Jos irtisanomisaikana tarjottu työn määrä alittaa viimeistä työvuoroa viimeksi edeltäneiden 12 viikon keskimääräisen työajan määrän, työnantaja on velvollinen korvaamaan alituksesta aiheutuvan ansionmenetyksen. Korvausvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos työsuhde on ennen irtisanomista kestänyt alle kuukauden.

Työsopimuslaki rajoittaa myös tilanteita, joissa nollatuntisopimuksen solmiminen ylipäänsä on mahdollista. Työnantajan aloitteesta vaihtelevan työajan sopimusta ei saa tehdä, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoiman tarve on kiinteä. Vähimmäistyöaikaa ei myöskään saa sopia pienemmäksi kuin työvoiman tarve edellyttää. Laki velvoittaa työnantajaa myös tarkastelemaan vähintään 12 kuukauden välein työsopimuksessa sovitun työaikaehdon toteutumista. Jos toteutuneet tunnit ja työvoiman tarve osoittavat, että työsopimuksen vähimmäistyöaika olisi määriteltävissä korkeammaksi, työnantajan tulee tarjota työntekijälle työaikaehdon muuttamista tarkastelun tulosta vastaavaksi. Tarkastelun ajankohdasta on myös ilmoitettava työntekijälle. Jos työnantaja lopettaa työn tarjoamisen kokonaan, työnantajan on pyynnöstä selvitettävä kirjallisesti työn vähentymisen syyt.

Maarit Engström
Työmarkkinajuristi, AKI-liitot

Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen edunvalvontaa@akiliitot.fi