Liity jäseneksi

Akipedia: Joustotyöaika kirkon hengellisen työn virassa?

Työpaikallani on puhututtanut työaikaan siirtyminen hengellisen työn virassa ja siihen liittyen on noussut esiin kysymys joustotyöajasta sopimisesta. Onko tämä mahdollista kirkon viranhaltijoille?

Joustotyöaika on uuden työaikalain tuoma uudenlainen työaikamuoto työajallisen, mutta verrattain itsenäisen työn järjestämiselle. Sopimalla joustotyöajasta työnantaja ja työntekijä saavat poiketa työehtosopimuksen säännöllisen työajan pituutta ja sijoittamista koskevista määräyksistä siten, että vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Joustotyöajan on tarkoitus vastata muuttuneisiin työajan jouston tarpeisiin erityisesti asiantuntijatyössä. Kirkon viranhaltijoita ajatellen joustotyöajasta sopiminen tarkoittaisi käytännössä ehkä ennen kaikkea sitä, että sopimus vaikuttaisi työajan sijoitteluun rajoittaen kiinteän työajan – eli ajan, jolle työnantaja voi määrätä tiettyyn aikaan ja paikkaan sijoittuvia työtehtäviä – määrää alle puoleen kokonaistyöajasta. Loput työajasta, vähintään puolet siis, on työaikaa, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itse päättää. Kokonaistyöaika voi vaihdella viikoittain, mutta sen tulee tasoittua sovittuun keskimääräiseen työaikaan neljän kuukauden tasoittumisjaksolla.

Joustotyöaikasopimuksen tekeminen on siis mahdollista hengellisen työn viranhaltijalle, mutta sen tekeminen edellyttää, että henkilöön sovelletaan työaikaa. Jos viranhaltija on työajaton, mutta työaika-autonomian vaatimukset eivät täyty, tulee ennen joustotyöajasta sopimista tehdä päätös hänen siirtämisestään työajalliseksi. Joustotyö työaikamuotona edellyttää luottamusta osapuolten välillä, ja sopimus onkin tarvittaessa kumman tahansa osapuolen irtisanottavissa. Jos sopimus joustotyöstä irtisanotaan, viranhaltija palaa yleistyöaikaan.

Joustotyöaikaa koskevalle sopimukselle on työaikalaissa säädetty vähimmäissisältö. Sopia tulee ainakin:

  • päivistä, joille työntekijä saa sijoittaa työaikaa
  • viikkolevon sijoittamisesta
  • mahdollisesta kiinteästä työajasta (ei kuitenkaan sen sijoittumisesta klo 23–06 väliselle ajalle)
  • sovellettavasta työajasta joustotyöaikaa koskevan sopimuksen päättymisen jälkeen

Lisäksi sopimuksen tulee olla laadittu kirjallisesti ollakseen pätevä. AKI laatii parhaillaan mallisopimusta joustotyöajasta julkaistavaksi kotisivuillaan.

Maarit Engström
Työmarkkinajuristi, AKI-liitot

Lähetä oma kysymyksesi osoitteeseen edunvalvontaa@akiliitot.fi