Liity jäseneksi

AKI tuomitsee kirkon työntekijöihin sekä luottamushenkilöihin kohdistuvan häirinnän ja muistuttaa sukupuoliperusteisten työjärjestelyjen olevan jumalanpalveluksissa yksiselitteisesti laittomia

Kirkon tutkimus ja koulutus julkaisi 6.4. tekemänsä tasa-arvokyselyn tulokset.

Kysely oli tehty kirkon työntekijöille ja luottamusmiehille, ja siinä kartoitettiin vastaajien kokemuksia tehtävässään kohtaamasta häirinnästä. Vastaajille esitettiin kysymyksiä myös sukupuolen perusteella syrjivistä työjärjestelyistä sekä opetuksesta.

Kysymyspatteristo on ollut laaja, ja huolestuttavasti kysymyksestä riippuen jopa neljännes vastaajista kertoo kokeneensa jonkinlaista häirintää tehtävässään. Häirintää kokeneiden osuus on hieman suurempi työntekijöiden ryhmässä.

Häirintää kokeneiden vastaajien osuus on samassa kokoluokassa kuin Kevan julkisten alojen vuoden 2020 työhyvinvointikyselyssä. Tuolloin 27 % kirkossa työskentelevistä vastaajista ilmoitti kokeneensa epäasiallista kohtelua tai kiusaamista työtovereidensa tai esimiehensä taholta ainakin kerran viimeisen vuoden aikana. Vastaava osuus oli 18-29 -vuotiaiden naisten kohdalla 32 % ja 30-44 -vuotiaiden naisten kohdalla 34 %.

On erityisen valitettavaa, että peräti 8 % vastaajista kertoo seurakuntansa jumalanpalveluksissa tehdyn työvuorojärjestelyjä sukupuolen perusteella. AKI-liitot huomauttaa, että tällaisten sukupuoliperusteisten työjärjestelyjen tekeminen on yksiselitteisesti laitonta.