Liity jäseneksi

AKI-liitot osana Akava-yhteisöä

AKIn kautta AKI-liittojen jäsenet ovat myös työmarkkinakeskusjärjestö Akavan jäseniä. Akavan sisällä AKI-liitot on osa Vakava-nimistä pienten ja keskisuurten liittojen liittoyhteisöä.

Julkisella sektorilla työskentelevien työ- ja virkaehdoista neuvottelee Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Ylemmät toimihenkilöt YTN puolestaan vastaa useiden yksityisen sektorin työehtosopimusten neuvottelusta.

Ne AKI-liittojen jäsenet, jotka työskentelevät yrittäjinä, ovat myös Suomen Yrittäjien suurimman toimialajärjestön Akavalaiset yrittäjät AKYn jäseniä.

Organisaatiokaavio