Liity jäseneksi

AKI-liitot vastustaa työttömyysturvan heikentämistä

Euro-setelin leikkaaminen saksilla.

AKI-liitot on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikennyksiä vastustavan lausunnon.

AKI-liitot ry ei kannata palkansaajan työssäoloehdon pidentämistä 26 viikosta 12 kuukauteen. Työmarkkinoilla on monia ammatteja, joissa työttömyys on kausittaista. Esimerkiksi opettajat ja seurakuntien lastenohjaajat työllistyvät etenkin työuransa alussa määräaikaiseen työsuhteeseen yhdeksäksi kuukaudeksi ja ovat joko työttömänä tai lomautettuna kesäkuusta elokuuhun, kun työtä ei ole. Muutos tarkoittaisi näiden henkilöiden kannalta, että he jäisivät ilman ansiosidonnaista päivärahaa ensimmäisenä kesäkautena, ja lisäksi myöhemminkin, kun työssäoloehto on kerrytettävä uudestaan.

Emme kannata myöskään työttömyysetuuden sovittelun suojaosasta luopumista. Vaikutustenarvioinnin mukaan suojaosasta luopumisen työllisyysvaikutus on vähäinen. Myöskään selkeää tutkimustietoa siitä, missä määrin suojaosa todellisuudessa lisää osa-aikatyön ja toisaalta vähentää kokoaikatyön vastaanottamista, ei esityksen mukaan ole.

Kannatamme kuitenkin palkansaajan työssäoloehdon muuttamista aikaperusteisesta tuloperusteiseksi. Esitetty muutos yksinkertaistaa työttömyysturvan toimeenpanoa ja on omiaan helpottamaan työssäoloehdon kertymistä aloilla, joissa varsinaiset työtunnit ovat vähäiset, mutta itsenäisen työskentelyn osuus suuri (esimerkiksi erilaiset freelancer-tehtävät).

Lue koko lausunto tästä linkistä.