Liity jäseneksi

AKI-liitot: palkka-avoimuutta tarvitaan myös pienillä työpaikoilla

AKI-liitot on antanut lausunnon lakiluonnoksesta tasa-arvolain muuttamiseksi. Luonnoksessa esitetyt säädösmuutokset koskevat palkka-avoimuuden lisäämistä.

AKI huomioi lausunnossaan erityisesti pienet työyhteisöt, jotka lakiluonnos on palkka-avoimuuden suhteen jättämässä huomiotta. AKIn lausunto esittää, että soveltamisalarajaa tulisi laskea koskemaan 10 tai 20 hengen työpaikkoja. Lakiluonnoksessa esitetty soveltamisalaraja on 30 henkeä.

Tämän lisäksi AKIn lausunnossa arvioitiin, että jatkossa palkka-avoimuuden suhteen olisi huomioitava myös muun kuin sukupuolen perusteella ilmenevä palkkasyrjintä. Tällaista palkkasyrjintää voi ilmetä mm. etnisyyden perusteella. Tämä olisi toteutettavissa palkkakartoitusta koskevien velvoitteiden lisäämisellä yhdenvertaisuuslakiin.

AKI-liittojen lausunto tästä linkistä – 20220603_Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen)