Liity jäseneksi

AKI-liitot lausui hallituksen esitykseen opintotukilain muuttamisesta

Euro-setelin leikkaaminen saksilla.

AKI-liitot on jättänyt lausunnon hallituksen esitykseen opintotukilain muuttamisesta. Esityksen keskeisin muutos on opintolainan määrän lisääminen, jota perustellaan opiskelijoiden heikolla toimeentulolla ja valtiontalouden tasapainoittamisella.

Hallituksen esityksessä tiedostetaan hyvin opiskelijoiden toimeentulon ongelmat, mutta ratkaisut näihin ongelmiin eivät ole oikeita, kestäviä tai riittäviä. Opintotuen lainapainotteisuuden lisääminen ei edistä tutkinnon valmistumista vaan kannustaa opiskelijoita opintojen sijaan lisäämään työssäkäyntiä. Opintotuessa on perustavanlaatuinen valuvika siinä, että opiskelijoiden oletetaan ottavan perustoimeentulonsa takaamiseksi velkaa. Tässä suhteessa opiskelijoiden asema suhteessa kaikkiin muihin väestöryhmiin on erittäin epäyhdenvertainen.

AKI-liitot kantaa huolta opiskelijoiden jaksamisesta ja toimeentulosta, joita opintotuen esitetyt muutokset ovat entisestään heikentämässä. AKI-liitot katsoo, että opiskelijoiden perustoimeentuloturva tulee toteuttaa yhdenvertaisesti muiden väestöryhmien kanssa ilman velanottoa. Tämä tarkoittaa opintorahan nostamista määrätietoisesti kohti työmarkkinatuen tasoa.

Opintotukea tulee kehittää pois lainapainotteisuudesta.

Opiskelijan ei kuulu elää velaksi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan tästä.