Liity jäseneksi

AKI-liitot kannustaa työnantajia ja oppilaitoksia tarjoamaan opiskelijoille palkallisia työharjoittelujaksoja

Helsingin yliopiston Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (TYT) otti 8.9.2022 kantaa palkallisten harjoittelujen puolesta. TYT:n mukaan palkattomien harjoittelujen vaatimus rikkoo Helsingin yliopiston linjausta, jonka mukaan harjoittelijalle tulee maksaa palkkaa, ja asettaa tiedekunnan sisällä opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan, sillä palkattoman työharjoittelun vaatimus koskettaa vain kirkon työhön suuntautuvia opiskelijoita. 

AKI-liitot pitää tärkeänä sitä, että eri koulutusohjelmissa opiskelevat ovat keskenään tasa-arvoisessa asemassa niin, ettei opiskelija joudu valitsemaan koulutussuuntaansa sen perusteella, että selviää taloudellisesti harjoittelujaksosta. 

Työharjoittelu on tärkeä osa korkeakoulututkintoa, ja se antaa opiskelijalle nimenomaan käytännön kokemusta tulevaisuuden työelämästä. Harjoittelun aikana työnantaja voi opettaa tulevaisuuden työntekijät hyviin olosuhteisiin ja näyttäytyä myös itse houkuttelevana työnantajana reilun harjoittelukokemuksen kautta. Opiskelijan on valmistuttuaan mukavaa siirtyä työelämään, kun siitä on jo positiivinen kokemus opiskeluajoilta. Harjoittelun aikana tapahtuvasta verkostoitumisesta voi olla myös merkittävää hyötyä tulevaisuuden työllistymistä ajatellen. Paitsi harjoittelijalle itselleen, myös työnantajalle on etua työharjoittelusta. Harjoittelijan avulla saadaan työpaikalle apukäsiä ja tulevaisuuden työntekijän kouluttaminen on arvokas tehtävä. 

AKI-liitot kannustaa myös lisäämään yhteistä keskustelua piispainkokouksen, kirkkohallituksen ja oppilaitosten välillä, jotta kaikkien eri kirkollisten alojen harjoittelut olisivat yhdenvertaisia ja palkallisia, koska kirkko kuitenkin edellyttää harjoittelujaksoa kirkkoon tulevilta työntekijöiltä. Korkeakouluharjoittelun osalta joissakin tapauksissa korkeakoululta voi hakea palkkatukea, joten työnantajataho voi saada myös taloudellista tukea harjoittelijan palkkauksen rahoittamiseen. 

AKI-liitot kannustaa työnantajatahoja maksamaan palkkaa vastineeksi työstä, jota harjoittelija tekee. Harjoittelijan palkka on murto-osa täysipäiväisen työntekijän palkasta. Usean harjoittelijan palkkaaminen vuodessa voi olla merkittävä kuluerä ja siksi AKI-liitot kannattaa dialogia, jotta päästäisiin kaikkia osapuolia tyydyttävään, yhdenvertaiseen ratkaisuun. Palkattoman seurakuntaharjoittelun ollessa kyseessä AKI-liitot kannattaa mahdollisuutta korvata harjoittelu aiemmalla, pätevällä työkokemuksella.