Liity jäseneksi

AKI-liitot irtisanoi Kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen

AKI-liitot ry on sanonut irti Kristillisten järjestöjen työehtoehtosopimuksen (KJTES). Työehtosopimus on voimassa 31.1.2023 saakka.

Sopijapuolet AKI-liitot, Kirkon alat ja Palvelualojen työnantajat PALTA olivat sopineet kaksivuotisesta työehtosopimuksesta ajalle 1.2.2022–31.1.2024.

Voimassa olevassa työehtosopimuksissa oli sovittu palkankorotuksista vuodelle 2022 ja lisäksi, että palkankorotuksista vuodelle 2023 sovittaisiin 31.10.2022 mennessä.

Sopimus on ollut irtisanottavissa päättymään 31.1.2023 mikäli sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista ei päästäisi yksimielisyyteen 31.10.2022 mennessä.

Koska palkankorotuksista vuodelle 2023 ei ole löytynyt yksimielisyyttä, AKI-liitot on päättänyt irtisanoa voimassa olevan sopimuksen ja käynnistää neuvottelut uuden työehtosopimuksen aikaansaamiseksi.

AKI-liitot katsoo, että vuoden 2023 palkankorotuksilla tulee turvata palkansaajien ostovoima, kun elinkustannukset ovat merkittävästi kohonneet.

Irtisanottu työehtosopimus ja työrauha ovat voimassa 31.1.2023 saakka. Sopimuksessa määritellyt työehdot säilyvät myös mahdollisena sopimuksettomana aikana työehtosopimuksen jälkivaikutuksen perusteella.