Liity jäseneksi

AKI lausui työttömyysturvan leikkauksia vastaan

Euro-setelin leikkaaminen saksilla.

AKI-liitot ry on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkauksia vastustavan lausunnon.

Jatkossa työttömyyspäivärahaa leikattaisiin 20 %:lla 40 työttömyyspäivän ja edelleen 5 prosentilla 170 työttömyyspäivän jälkeen. Nämä muutokset ovat suuria ja vaikuttavat merkittävällä tavalla työttömäksi jäävän toimeentuloon. Etenkin ensimmäinen, 40 työttömyyspäivän kohdan alennus tulee liian nopeasti. Työttömyysetuudelle jäävällä tulee tosiasiallisesti olla riittävästi aikaa menojen sopeuttamiseen vastaamaan uutta, alempaa tulotasoa.

Esitetystä ansiopäivärahan alentamisesta seuraa merkittäviä toimeentulo-ongelmia työttömiksi joutuville ja heidän läheisilleen. On oletettavaa, että toimeentulotuen käyttö lisääntyy merkittävästi uudistuksen myötä. Toimeentulotukeen siirtyminen passivoi yksilöä entisestään ja aiheuttaa merkittävämpiä kannustinloukkuja työn vastaanottamiselle kuin ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Vastustamme myös sitä, että työttömyysturvan työllisyysehto ei enää kertyisi palkkatuetusta työstä. Työnantajan tukeminen ei ole peruste kohdella työntekijöitä eri tavalla riippuen siitä, maksetaanko työnantajalle tukea vai ei. Palkkatuetun työn jääminen työssäoloehdon laskennan ulkopuolelle johtaisi siihen, että työttömillä työnhakijoilla ei ole riittäviä kannustimia ottaa vastaa palkkatuettua työtä, koska se ei kerryttäisi oikeutta ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Lue koko lausunto tästä linkistä.