Liity jäseneksi

AKI julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa

AKI on julkistanut tavoitteensa keväällä 2019 käytäviin hallitusohjelmaneuvotteluihin. Voit lukea koko tavoitepaperin tästä.

Koulutukseen lisäpanostuksia

Vaalikaudella 2015–2019 toteutetut noin miljardin euron koulutusleikkaukset tulee peruuttaa. Suomen työllisyysasteen ja talouden parantuminen voi perustua ainoastaan riittävän hyvin koulutettuun väestöön. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen tulee asettaa tavoitteeksi kaikille.Erityisesti on panostettava korkeakoulutukseen ja TKI-rahoitukseen.

Kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus kuntoon

Valtion tulee korottaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitusta vastaamaan yhteiskunnallisista tehtävistä johtuvia todellisia kuluja. Tarvittava korotus on noin 17 miljoonaa euroa vuosittain. Evankelis-luterilainen kirkko on velvoitettu hoitamaan valtion ja kuntien puolesta hautaustoimen, eräät väestökirjanpidon tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidon. Näihin tehtäviin annettu valtionrahoitus(vuosittain 114 miljoonaa euroa) ei kata tehtävistä johtuvia kuluja(131 miljoonaa euroa vuonna 2016). Määrärahan indeksikorotukset on toistuvasti jätetty toteuttamatta.

Kirkolle oma yhteistoimintalaki

Kirkko tarvitsee oman yhteistoimintalain. Kunnalla, valtiolla ja yksityisellä sektorilla on työnantajia velvoittava yhteistoimintalaki, mutta kirkolla ei. Jos kirkon työnantaja ei käy työntekijöiden kanssa yhteistoimintaneuvotteluja, minkäänlaisia sanktioita ja hyvityksiä ei tästä ole. Kirkon työntekijät ovat siten eriarvoisessa asemassa suhteessa työntekijöihin muilla työnantajasektoreilla