Liity jäseneksi

Vuoden pappi 2018: Erva Niittyvuopio

Vuoden pappi Erva Niittyvuopio on saamelaistyön uranuurtaja kirkossa

Pappisliiton hallitus valitsi Vuoden papiksi 2018 saamelaistyön sihteerin Erva Niittyvuopion Oulusta. Valinta julkistettiin 3.10. Pappisliiton 100-vuotisjuhlassa Helsingissä.

Niittyvuopio on työssään tehnyt monin tavoin saamelaisuutta näkyväksi Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Hän on toiminut yhteistyössä saamelaisten vaikuttajien kanssa myös saamelaisalueen ulkopuolella. Tärkeä rooli hänellä on ollut Barentsin alueen saamelaisten kirkollisten yhteyksien hoitamisessa. Saamelaistyön sihteerin keskeisiä tehtäviä ovat saamelaisten kirkollisen työn ja erilaisten hankkeiden koordinointi.

”Antoisinta tässä työssä on ehdottomasti lasten ja nuorten kanssa työskentely omalla äidinkielellä”, Niittyvuopio kertoo. ”Saamenkielisestä messusta iloitsen suunnattomasti. Siinä on vahvasti sydän mukana, kun saa kuulla Jumalan sanaa omalla äidinkielellään ja laulaa omalla kielellään meille rakkaita virsiä.”

Työ suuntautuu entistä enemmän verkkoon

Niittyvuopion vastuulla ovat saamelaisten ekumeeniset kirkkopäivät, saamenkielisistä kirkollisista kirjoista ja materiaalista huolehtiminen sekä osallistuminen saamelaisen kirkollisen työn toteutukseen erityisesti saamelaisalueen ulkopuolella.

”Saamelaistyö elää muuttuvassa ajassa, kuten kirkon työ muuallakin. Ihmisten tavoittaminen on haasteellista ja tällä hetkellä työ on yhä enemmän suuntautunut verkkoon, jolloin saamenkielinen materiaali on helposti kaikkien tavoitettavissa.”

Erva Niittyvuopio on kotoisin Utsjoen kunnasta, Karigasniemen kylästä ja hänen äidinkielensä on pohjoissaame. Hän on syntynyt Ivalossa vuonna 1968. Ennen pappisuraansa hän on suorittanut muun muassa poronhoitajan ammattitutkinnon ja toiminut poronhoitajana kotipaliskuntansa Paistunturin alueella. Teologian maisteriksi hän on valmistunut Helsingin yliopistosta 2005 ja vihitty samana vuonna papiksi Kuopiossa. Vihkimyksen jälkeen hän työskenteli muutaman vuoden Kajaanin seurakuntapastorina ja Oulun hiippakunnan kuurojenpappina. Vuonna 2008 hänet valittiin saamelaistyön sihteeriksi, kun uusi virka perustettiin Oulun hiippakuntaan.

Vuoden pappi on toiminut Saamenradion hartausohjelmien vastaavana toimittajana YLE:ssä vuodesta 2005 lähtien. Hän on vaikuttanut merkittävästi saamenkielisen kirkollisen kirjallisuuden ja materiaalin julkaisemiseen: esimerkiksi Katekismukset inarinsaamen kielellä 2011 ja pohjoissaamen kielellä 2012, Lasten Raamattu inarinsaamen kielellä (Párnáá Ráámmát) 2010, Kauneimmat joululaulut -vihkoset vuosilta 2012 ja 2015 sekä Sotilaan virsikirja 2014, joissa on huomioitu kaikki kolme Suomessa puhuttavaa saamenkieltä. Hän on kehittänyt merkittävästi myös saamenkielistä rippikoulua.

Erva Niittyvuopion perheeseen kuuluu ala-asteikäinen poika ja kääpiövillakoira. Vuoden papin harrastuksena on luonto, retkeily ja talvella hiihtäminen. Talvi-iltoina vuoden papin voi nähdä makaavan kinoksessa porontaljan päällä tarkkaillen tähtiä ja muita taivaan ilmiöitä, kuten revontulia.

Kuva: Anna-Maija Vuorma