Liity jäseneksi

Pappisliiton matka-apurahahakemus

Pappisliiton jäsenet ovat oikeutettuja saamaan opintomatka-avustusta kuuden täyden vuoden välein. Liiton valtuusto on vahvistanut apurahan suuruudeksi 400 euroa vuonna 2023.

Pappisliiton opinto- ja avustusrahaston matka-apuraha tulee kohdentaa hakijan ja yksin hakijan matkakustannusten kattamiseen.

Matka-apuraha voidaan periä takaisin, mikäli sitä on käytetty muiden kuin hakijan matkakustannusten kattamiseen – esimerkiksi ryhmämatkan yhteisten kustannusten kattamiseen.

Pappisliiton matka-apurahahakemus

  • Hakijan tiedot

  • Opintomatkan tiedot

  • Liitteeksi mukaan kurssi- tai matkaohjelma. Ohjelman voi lähettää sähköpostilla toimisto@akiliitot.fi.
  • Ilmoita, mistä anottu sekä summa.
  • Ilmoita, mistä saatu sekä summa.