Liity jäseneksi

Jäsenistö 31.12.2021

Pappisliiton työelämäjäsenistä suurin osa (90,8 %) on kirkon palveluksessa, yhteensä 1 758 henkeä. Valtion palveluksessa on 18 henkeä (0,9 %) ja yhdistysten ja yksityissektorin palveluksessa 161 henkeä (8,3 %).

Kunniajäsenet

Jossas Esko
Köntti Eija
Laitinen Arto
Laitinen Marjatta
Lehtiö Pirkko
Paarma Jukka
Setälä Osmo
Sovijärvi Otso
Turunen Raimo
Vikström John
Vuorela Tapani

Liiton jäsenet 31.12.2021

Kotimaan palkkatyössä
olevat jäsenet
Yht.
miehiä 849
naisia 1088 1937
Ulkomailla olevat jäsenet
miehiä 4
naisia 13 17
Muut kuin palkkatyössä
olevat jäsenet
miehiä 868
naisia 769 1 637
Yhteensä
miehiä 1 721
naisia 1 870 3 591

Palkkatyön ulkopuolella olevat jäsenet

Opiskelijat yht.
miehiä 271
naisia 422 693
Työttömät
miehiä 29
naisia 47 76
Eläkeläiset
miehiä 486
naisia 215 701
Muu peruste
miehiä 82
naisia 85 167
Yhteensä
miehiä 868
naisia 769 1 637

Kotimaan palkkatyössä olevat jäsenet hiippakunnittain

Hiippakunta Jäseniä  %
Turku 204 10,5
Tampere 230 11,9
Oulu 213 11
Mikkeli 238 12,3
Porvoo 113 5,8
Kuopio 178 9,2
Lapua 203 10,5
Helsinki 359 18,5
Espoo 199 10,3
Yhteensä 1 937 100

Palkkatyössä olevat jäsenet työnantajittain

Jäseniä %
Kirkon palveluksessa  1 758 90,8
Valtion palveluksessa 18 0,9
Yhdistysten ja yksityissektorin palveluksessa 161 8,3
Yhteensä 1 937 100

Kokonaisjäsenmäärän kehitys

Vuosi Kokonais-
jäsenmäärä
 

Täyttä jäsenmaksua maksavat

%
1985 2 789 1 645 59,0
1990 3 389 1 903 56,2
1995 3 692 2 049 55,5
2000 4 033 2 430 60,2
2001 4 127 2 514 60,9
2002 4 225 2 502 59,2
2003 4 221 2 513 59,5
2004 4 265 2 530 59,3
2005 4 338 2 442 56,3
2006 4 512 2 516 55,8
2007 4 378 2 377 54,3
2008 4 320 2 324 53,8
2009 4 302 2 189 50,4
2010 4 460 2 249 50,4
2011 4 579 2 286 50,0
2012 4 545 2 231 49,1
2013 4 553 2 160 47,1
2014 4 523 2 136 47,2
2015 4 467 2 108 47,2
2016 4 508 2 112 46,8
2017 4 403 2 094 47,5
2018 4 211 2 052 48,7
2019 3 892 2 045 52,5
2020 3 864 2 022 52,3
2021 3 591 1 937 53,9