Liity jäseneksi

Jäsenistö 31.12.2020

Pappisliiton työelämäjäsenistä suurin osa (91,6 %) on kirkon palveluksessa, yhteensä 1 851 henkeä. Valtion palveluksessa on 15 henkeä (0,7 %) ja yhdistysten ja yksityissektorin palveluksessa 156 henkeä (7,7 %).

Kunniajäsenet

Jossas Esko
Köntti Eija
Laitinen Arto
Laitinen Marjatta
Lehtiö Pirkko
Paarma Jukka
Setälä Osmo
Sovijärvi Otso
Turunen Raimo
Vikström John
Vuorela Tapani

Liiton jäsenet 31.12.2020

Kotimaan palkkatyössä
olevat jäsenet
Yht.
miehiä 922
naisia 1100 2 022
Ulkomailla olevat jäsenet
miehiä 14
naisia 16 30
Muut kuin palkkatyössä
olevat jäsenet
miehiä 931
naisia 881 1 812
Yhteensä
miehiä 1 865
naisia 1 999 3 864

Palkkatyön ulkopuolella olevat jäsenet

Opiskelijat yht.
miehiä 302
naisia 459 761
Työttömät
miehiä 39
naisia 65 104
Eläkeläiset
miehiä 529
naisia 227 756
Muu peruste
miehiä 61
naisia 130 191
Yhteensä
miehiä 931
naisia 881 1 812

Kotimaan palkkatyössä olevat jäsenet hiippakunnittain

Hiippakunta Jäseniä  %
Turku 227 11,2
Tampere 242 12
Oulu 202 10
Mikkeli 242 12
Porvoo 111 5,5
Kuopio 196 9,7
Lapua 208 10,3
Helsinki 389 19,2
Espoo 205 10,1
Yhteensä 2 022 100

Palkkatyössä olevat jäsenet työnantajittain

Jäseniä %
Kirkon palveluksessa 1 851 91,6
Valtion palveluksessa 15 0,7
Yhdistysten ja yksityissektorin palveluksessa 156 7,7
Yhteensä 2 022 100

Kokonaisjäsenmäärän kehitys

Vuosi Kokonais-
jäsenmäärä
 

Täyttä jäsenmaksua maksavat

%
1985 2 789 1 645 59,0
1990 3 389 1 903 56,2
1995 3 692 2 049 55,5
2000 4 033 2 430 60,2
2001 4 127 2 514 60,9
2002 4 225 2 502 59,2
2003 4 221 2 513 59,5
2004 4 265 2 530 59,3
2005 4 338 2 442 56,3
2006 4 512 2 516 55,8
2007 4 378 2 377 54,3
2008 4 320 2 324 53,8
2009 4 302 2 189 50,4
2010 4 460 2 249 50,4
2011 4 579 2 286 50,0
2012 4 545 2 231 49,1
2013 4 553 2 160 47,1
2014 4 523 2 136 47,2
2015 4 467 2 108 47,2
2016 4 508 2 112 46,8
2017 4 403 2 094 47,5
2018 4 211 2 052 48,7
2019 3 892 2 045 52,5
2020 3 864 2 022 52,3