Liity jäseneksi

Puheenjohtaja Ruusukallio: Liitto selvittänyt työaikalain vaikutuksia turvatakseen kirkkoherrojen selustaa

Pappisliiton puheenjohtaja rovasti Ulla Ruusukallio arvioi vanhan käytännön noudattamisen hengellisen työn viranhaltijoiden työajattomuuden osalta aiheuttavan riskejä seurakunnille. Lainsäädännöllisen ympäristön muututtua Pappisliitto yrittää kertoa, kuinka riskeiltä vältytään.

Kirkon akateemiset julkaisi ohjeistuksen vuoden alusta voimaan tulleen työaikalain soveltamisesta hengellisen työn viranhaltijoihin. Ohjeistus lainasi paljolti yhdessä työnantajaosapuolen kanssa laadittua 9.3.2020 julkistettua ohjeistusta. Työaikalain siirtymäaika kirkossa päättyi maaliskuun lopussa.

”Pappisliitto on tehnyt tehtävänsä ja hoksauttanut kirkkoherroja”, Ulla Ruusukallio toteaa. Kirkon akateemiset täydensi ohjeistusta siltä osin kuin työnantajaosapuolen kanssa ei löytynyt yhteistä sanamuotoa. Täydennykset perustuivat lainsäädäntöön ja olemassaolevaan oikeuskäytäntöön.

Asiasta viestiminen on herättänyt tunteita osin ajoituksensa myötä. Aiemmin maalikuussa julkaistuun työmarkkinaosapuolten yhteiseen ohjeistukseen ei ollut seurakunnissa ehditty juuri reagoimaan koronavirusepidemian vuoksi. Ruusukalliokin valittelee ajoitusta. Lakimuutoksesta on Ruusukallion mukaan tiedotettu pitkin matkaa.

Kolme neljästä kirkkoherrasta on Pappisliiton jäseniä. ”Liitto on selvittänyt työaikalain vaikutuksia seurakunnissa kirkkoherrojen selustaa turvatakseen”, Ruusukallio toteaa. Hän arvioi vanhan käytännön noudattamisen hengellisen työn viranhaltijoiden kohdalla aiheuttavan riskejä  seurakunnissa lainsäädännöllisen ympäristön muututtua.

”Pappisliitto yrittää viestinnällään kertoa, kuinka näiltä riskeiltä vältytään”, Ruusukallio toteaa.