Liity jäseneksi

Pappisliiton puheenjohtajaksi Janne Keränen

Suomen kirkon pappisliiton puheenjohtajaksi vuosiksi 2020–2022 on valittu Suomen Lähetysseuran sidosryhmäpäällikkö, pastori Janne Keränen. Valinnan teki Pappisliiton valtuusto kokouksessaan 16.11.2020.

– Kiitos luottamuksesta liiton valtuutetuille. On merkittävää, että myös kristillisessä järjestössä työskentelevä pappi voi saada ammattiyhdistyksessä tällaisen tehtävän, sanoo vastavalittu puheenjohtaja Janne Keränen.

Keränen on ensimmäinen Pappisliiton puheenjohtaja, joka työskentelee seurakunnan sijaan kristillisessä järjestössä.

– Haluan puheenjohtajana puhua liiton jäsenyyden merkityksellisyydestä. Ammattiyhdistyksen idea on pitää porukalla heikommassa työmarkkina-asemassa olevien puolta. Toivon, että se merkitsisi papeille enemmän kuin ne välittömät edut, joita jäsenmaksulla saa. Liiton jäsenyys on konkreettinen kollegiaalisen solidaarisuuden osoitus ja teko toisten hyväksi.

– Toiseksi haluan tehdä tilaa avoimelle keskustelulle siitä, mitä on olla pappi kirkon ja työelämän muuttuessa. On mahdollista, että uuden työaikalain myötä kirkossa siirrytään työaikaan, halusimmepa tai emme. Työaika muuttaa papin työtä ja pappeutta. Järjestöpappina olen tottunut työaikaan ja näen sen hyvät puolet, mutta ymmärrän, että kaikki seuraukset eivät ole välttämättä myönteisiä. Haluan tehdä tilaa keskustelulle siitä mitä tämä muutos merkitsee.

Valtuusto suoritti myös hallituksen täydennysvaalin erovuoroisten tilalle. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Riitta Haapa-aho (Espoon hiippakunta), Janette Lagerroos (Porvoon hiippakunta) ja Jani Latva-Nikkola (Lapuan hiippakunta) sekä jatkokaudelle Mirja-Liisa Lindström (Oulun hiippakunta).

Mikko Huhtalan (Kuopion hiippakunta), Sari Järnforsin (Turun arkkihiippakunta), Raija Korhosen (Helsingin hiippakunta), Osmo Luukkosen (Mikkelin hiippakunta) ja Sanna Vuorelan (Tampereen hiippakunta) vuonna 2019 alkaneet kaudet jatkuvat vuoteen 2021 saakka.