Liity jäseneksi

Otso Sovijärvi in memoriam

Suomen kirkon pappisliiton kunniajäsen ja entinen puheenjohtaja TL, FK, rovasti Otso Sovijärvi sai kutsun taivaan kotiin 29.1.2023. Hän oli kuollessaan 78-vuotias.

Sovijärvi kirjoitti ylioppilaaksi Suonenjoen lyseosta vuonna 1963. Hän valmistui teologian kandidaatiksi Helsingin yliopistosta vuonna 1971 ja teologian lisensiaatiksi vuonna 1978. Hän suoritti Helsingin yliopistossa myös filosofian kandidaatin tutkinnon.

Sovijärvi vihittiin pappisvirkaan 11.11.1971 Lapuan tuomiokirkossa. Hän suoritti pastoraalitutkinnon (kiitoksella hyväksytään) vuonna 1974 ja ylemmän pastoraalitutkinnon (korkeimmalla kiitoksella hyväksytään) vuonna 1978.

Sovijärvi aloitti virkauransa Karkkilan yhteiskoulun sekä Jämsänkosken kunnallisen keskikoulun ja yhteislukion uskonnon ja psykologian opettajana vuosina 1969–1971. Vuonna 1971 hän siirtyi Jyväskylän kaupunkiseurakunnan 2. viralliseksi apulaiseksi ja vuonna 1975 suunnittelusihteeriksi. Vuosina 1976–1977 Sovijärvi työskenteli Kuopion Alavan seurakunnan virallisena apulaisena, vuosina 1977–1978 Karttulan seurakunnan kirkkoherrana ja vuosina 1979–1984 Äänekosken seurakunnan kirkkoherrana. Vuonna 1984 hänet valittiin Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkoherran virkaan, josta hän jäi eläkkeelle vuonna 2003.

Sovijärvellä oli virkaurallaan lukuisia kirkollisia ja yhteiskunnallisia luottamustehtäviä. Hän toimi muun ohessa Lapuan hiippakunnan jumaluusoppineena asessorina vuosina 1981–1890, kirkon teologikoulutustoimikunnan jäsenenä vuosina 1982–1988 sekä kirkolliskokousedustajana vuosina 1982–1992.

Suomen kirkon pappisliiton valtuuskunnan jäsenenä Sovijärvi toimi vuosina 1976 sekä 1980–1984. Pappisliiton puheenjohtajan tehtävää hän hoiti vuosina 1991–1995, jolloin hän oli myös Akavan kirkon neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Sovijärven puheenjohtajuusvuodet sijoittuivat maamme lamavuosiin. Sovijärvi pyrki huolehtimaan siitä, että kirkon henkilöstön lomautukset salliva kirkkolain muutos olisi muun julkishallinnon tavoin määräaikainen. Hän vastusti määrätietoisesti pappien palkkojen vapaaehtoista alentamista. Sovijärvi myös edisti tasa-arvon toteutumista liiton hallinnossa; hänen aloitteestaan Pappisliiton hallitukseen valittiin ensimmäistä kertaa naispuolinen jäsen, Lehtorien yhdistyksen puheenjohtaja Kersti Rantasalo.

Ansioistaan papiston etujen valvojana ja kirkon työn kehittäjänä Pappisliitto kutsui Sovijärven kunniajäsenekseen vuonna 2005.

Sovijärvi siunataan iäisyysmatkalle Jyväskylässä lauantaina 25.2.2023.

Herra, anna hänelle iankaikkinen lepo, ikuinen valo häntä valaiskoon!

Kunniajäsentään ja entistä puheenjohtajaansa muistaen

Suomen kirkon pappisliitto – Finlands kyrkas prästförbund r.y.