Liity jäseneksi

Naisteologit ry:n Laura Leverin Kirkkohallituksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmään

Kirkkohallitus on perustanut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän virastokollegion kokouksessa 18.3.2021. Työryhmän tehtäväksi tulee toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistyön suunnittelijana ja aktivoijana kirkossa.

Työryhmään jäseneksi nimettiin myös Pappisliiton valtuuston puheenjohtaja sekä Naisteologit ry:n puheenjohtaja Laura Leverin. ”Tasa-arvon edistäminen on laista lähtevä työnantajan velvollisuus. Toivon, että työryhmä saavuttaisi konkreettisia tuloksia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saralla.”, Leverin sanoo.

Leverin ajattelee, että kirkossa noudatettava lainsäädäntö ja myös kirkon arvot usko, toivo ja rakkaus vaativat jatkuvaa yhdenvertaisuuden arviointia ja kehittämistä kirkossa. ”Tähän sitoutuminen on lähtökohta kirkon kanssa tehtävälle yhteistyölle, minkä toivon myös kirkon virallisten yhteistyökumppaneiden huomioivan tahoillaan.”

”Näkemykseni mukaan yhdenvertaisuuden ihanne nousee jo Raamatusta”, Leverin sanoo. Tässä hän viittaa erityisesti Paavalin Galatalaiskirjeen kolmannen luvun toteamukseen: ”Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.”

”Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymykset ovat viime aikoina korostuneet kirkon työyhteisöissä, toiminnassa sekä yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa keskustelussa. Tämän työryhmän perustamisella ja sen työllä kirkkohallituksessa halutaan kiinnittää huomiota tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen. Näin tasa-arvon ja Minna Canthin päivänä on ilo viestiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden saamasta painoarvosta Kirkkohallituksen työssä”, toteaa asiantuntija Minna Rikkinen Kirkkohallituksesta.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin johtava nuorisotyönohjaaja Stella Björkholm.

Kirkkohallituksen tiedote 19.3.2021